Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Олтар за императорските богове, издигнат от Аристенет

Паметник IGBulg_5778
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
олтар
Материал
гранит
Място на намиране
Кюстендил, точно местонамиране неизвестно
Видян в
експониран в двора на Регионалния исторически музей в Кюстендил
Произход
около Кюстендил, точно местонамиране неизвестно
Размери
вис. 143 см, шир. 57 см, деб. 57 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 4.5 - 4.8 см
Разположение на надписа
Олтар, профилиран отгоре и отдолу; ширината и дебелината при долния профил са 57 см, при горния - 55 см, а при тялото ширината е 42 см и дебелината е 38 см. Горната повърхност е плоска. Надписът е на лицевата повърхност, като първият и последният ред са върху профилираните части. Буквите са били оцветени с червена боя.
Декорация
Горният профил е украсен с акротерии от всички страни.
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
втората половина на II или първата половина на III в. сл. Хр.
Критерии за датиране
lettering
Изображения
Текст

Ἀγαθῇ τύχῃ.
Θεοῖς βα-
σιλικοῖς Ἀρι-
σταίνετος
5 Δημητρίου
β(ουλευτὴς) εὐξάμενος.
Εὐτυχῶς.
--------------------------
--
noἈγαθῇ τύχῃ.
noΘεοῖς βα-
noσιλικοῖς Ἀρι-
noσταίνετος
no Δημητρίου
no βουλευτὴς εὐξάμενος.
no Εὐτυχῶς.
--

AΓΑΘHΤYΧH
ΘΕΟIΣΒΑ
ΣΙΛΙΚΟIΣAΡΙ
ΣΤΑINΕΤΟΣ
5ΔΗMΗΤΡIΟΥ
ΒΕYΞAMΕNΟΣ
ΕYΤΥΧΩΣ
Текст
На добър час! Аристенет, син на Деметрий, член на градския съвет, след като се беше помолил, (посвети) на императорските богове. Да е на щастие!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῇ

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχῃ

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Θεοῖς βα σιλικοῖς

type: divine
ref: basilikoi
tag: persName
Θεοῖς

lemma: θεός
tag: w
βα σιλικοῖς

lemma: βασιλικός
tag: w
βα

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
σιλικοῖς

tag: #text
Ἀρι σταίνετος Δημητρίου

nymRef: Ἀρισταίνετος Δημητρίου
tag: persName
Ἀρι σταίνετος

ref: Aristaenetus
nymRef: Ἀρισταίνετος
tag: name
Ἀρι

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
σταίνετος

tag: #text
⤦ n: 5

tag: lb
Δημητρίου

ref: Demetrius
nymRef: Δημήτριος
tag: name
⤦ n: 6

tag: lb
βουλευτὴς

lemma: βουλευτής
tag: w
εὐξάμενος

lemma: εὔχομαι
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 7

tag: lb
Εὐτυχῶς.

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
Критически апарат
Букви в лигатура:
6 με, οσ;
7 ωσ.
Апарат:
Текстът на надписа е идентичен с този на Telamon IV-1.
2-3 IGBulg: βα|σιλικὸν
6 IGBulg: εὐξάμενο[ς]
Коментар

Г. Михаилов разчита на р. 2-3 βασιλικόν и предполага, че трябва да се подразбира βασιλικόν (ταμεῖον), „императорска хазна“; докато А. Ханиотис (SEG 47, 1084) предпочита интерпретация като βασιλικόν (οἶκον). Всъщност върху камъка ясно е изписано βασιλικοῖς като епитет към θεοῖς, категорично потвърдено и от идентичния текст върху надписа близнак Telamon IV-1, а Михаилов изглежда е бил подведен от една диагонална пукнатина между йотата и правоъгълната сигма, която би могла да създаде впечатление за N.

Определението θεοὶ βασιλικοί би могло да насочва към източен произход, но по-вероятно е да става дума за важни местни божества, обвързани с императорския култ. Издигането на два идентични олтара вероятно означава, че тези божества са били две. Възможно е това да са главните богове на Пауталия Асклепий и Хигия, чиято връзка с императорския култ се забелязва и в други паметници.

Според Г. Михаилов посветителят би могъл да е идентичен с организатора на гимнастически и конни състезания Аристенет от надписа IGBulg 2074.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

Шаранков, Николай. Notes on Greek Inscriptions from Bulgaria. В: Studia Classica Serdicensia T. V, 2016, стр. 305-361.


текуща версия 1 / 2022-09-15