Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Олтар за императорските богове, издигнат от Аристенет

Паметник Tlmn4_0001
Издател(и)
Николай Шаранков.
Вид паметник
олтар
Материал
гранит
Място на намиране
Кюстендил, точно местонамиране неизвестно
Видян в
експониран в двора на Службата по геодезия, картография и кадастър в Кюстендил
Произход
около Кюстендил, точно местонамиране неизвестно
Размери
вис. 110 см, шир. 62 см, деб. 55 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 3.5 - 4.5 см
Разположение на надписа
Олтар, профилиран отгоре и отдолу; при долния профил шир. 62 см и деб. 55 см, при горния профил шир. 60 см и деб. 53 см; при тялото - шир. 46 и деб. 40 см. Горната повърхност е плоска. Надписът е на лицевата повърхност.
Декорация
Горният профил е украсен с акротерии от всички страни.
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
втората половина на II или първата половина на III в. сл. Хр.
Критерии за датиране
lettering
Изображения
Текст

Ἀγαθῇ τύχῃ.
Θεοῖς βα-
σιλικοῖς Ἀρι-
σταίνετος
5 Δημητρίου
β(ουλευτὴς) εὐξάμενος.
Εὐτυχῶς.
--------------------------
--
noἈγαθῇ τύχῃ.
noΘεοῖς βα-
noσιλικοῖς Ἀρι-
noσταίνετος
no Δημητρίου
no βουλευτὴς εὐξάμενος.
no Εὐτυχῶς.
--

AΓΑΘHΤYΧH
ΘΕΟIΣΒΑ
ΣΙΛΙΚΟIΣAΡΙ
ΣΤΑINΕΤΟΣ
5ΔΗMΗΤΡIΟΥ
ΒΕYΞAMΕNΟΣ
ΕYΤΥΧΩΣ
Текст
На добър час! Аристенет, син на Деметрий, член на градския съвет, след като се беше помолил, (посвети) на императорските богове. Да е на щастие!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῇ

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχῃ

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Θεοῖς βα σιλικοῖς

type: divine
ref: basilikoi
tag: persName
Θεοῖς

lemma: θεός
tag: w
βα σιλικοῖς

lemma: βασιλικός
tag: w
βα

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
σιλικοῖς

tag: #text
Ἀρι σταίνετος Δημητρίου

nymRef: Ἀρισταίνετος Δημητρίου
tag: persName
Ἀρι σταίνετος

ref: Aristaenetus
nymRef: Ἀρισταίνετος
tag: name
Ἀρι

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
σταίνετος

tag: #text
⤦ n: 5

tag: lb
Δημητρίου

ref: Demetrius
nymRef: Δημήτριος
tag: name
⤦ n: 6

tag: lb
βουλευτὴς

lemma: βουλευτής
tag: w
εὐξάμενος

lemma: εὔχομαι
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 7

tag: lb
Εὐτυχῶς.

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
Критически апарат
Букви в лигатура:
6 με.
Апарат:
Текстът на надписа е идентичен с този на IGBulg 5778.
Коментар

Паметникът се публикува за пръв път. Вж. коментара към надписа близнак IGBulg 5778.

Библиография