Строителен надпис на Евстатий върху колона

<< Предишна
Посвещение за Аполон от Катулин
Следваща >>
Надгробен надпис за Аврелий Максим, син на Даезерис

Паметник V.5170

Автор Георги Михаилов
Вид паметник колона
Материал мрамор
Място на намиране западно от с. Лютиброд
Произход антични останки до с. Лютиброд
Размери вис. 80 см, диам. 23 см
Институция и инвентарен номер Регионален исторически музей - Враца
No —

 

Размер на буквите вис. 4-5 см
Разположение на надписа надписът е в средната част
Декорация

Надпис

Жанр на надписа строителен надпис
Датиране III - първата половина на IV в. сл.Хр.
Критерии за датиране форма на буквите

Текст

Издателски текст


Ἐγὸ (!) Εὐ-
στάθιος
ἐπλήρο-
σα (!) τὰ ἔρ-
5γα.

Дипломатически текст


EΓO(!)ΕY
ΣΤAΘΙΟΣ
EΠΛHΡΟ
ΣΑ(!)ΤAEΡ
5ΓΑ

Превод

Аз, Евстатий, осъществих строителните работи.

Карта

Място на намиране

Google maps

43.113300, 23.623738

Кодирано

⤦ n: 1

tag: lb
Ἐγὸ

lemma: ἐγώ
tag: w
(!)

tag: note
Εὐ στάθιος

nymRef: Εὐστάθιος
tag: persName
⤦ n: 3

tag: lb
ἐπλήρο σα

lemma: πληρόω
tag: w
ἐπλήρο

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
σα

tag: #text
(!)

tag: note
τὰ

tag: w
ἔρ γα

lemma: ἔργον
tag: w
ἔρ

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
γα

tag: #text
.

tag: #text

Xml

Критически апарат

Апарат
Текстът на надписа е предаден според изданието на Михаилов след сравнение с лично наблюдение от Н. Шаранков.
1-2 Изписването на ἐγό вместо ἐγώ и ἐπλήροσα вместо ἐπλήρωσα се дължи на изчезването на разликата между дълги и кратки гласни в късния гръцки език.

Коментар

Информацията за паметника и изображенията са предоставени с любезното съдействие на Регионален исторически музей Враца.

Библиография


Warning: Undefined array key "bibliography_surname_bg" in /home/beestudi/telamon.uni-sofia.bg/app/view/desktop/epi/view_ins.php on line 606
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.


Warning: Undefined array key "bibliography_surname_bg" in /home/beestudi/telamon.uni-sofia.bg/app/view/desktop/epi/view_ins.php on line 606
Антични паметници от Врачанско. В: Известия на Археологическия институт T. 30, 1967, стр. 216-235, T.. 234, № 36, .