Строителен надпис на Евстатий върху колона

Паметник V.5170
Автор
Георги Михаилов
Вид паметник
колона
Материал
мрамор
Място на намиране
западно от с. Лютиброд
Произход
антични останки до с. Лютиброд
Размери
вис. 80 см, диам. 23 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 4-5 см
Разположение на надписа
надписът е в средната част
Декорация
Надпис
Жанр на надписа
строителен надпис
Датиране
III - първата половина на IV в. сл.Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

Ἐγὸ (!) Εὐ-
στάθιος
ἐπλήρο-
σα (!) τὰ ἔρ-
5γα.

EΓO(!)ΕY
ΣΤAΘΙΟΣ
EΠΛHΡΟ
ΣΑ(!)ΤAEΡ
5ΓΑ
Текст
Аз, Евстатий, осъществих строителните работи.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἐγὸ

lemma: ἐγώ
tag: w
(!)

tag: note
Εὐ στάθιος

nymRef: Εὐστάθιος
tag: persName
⤦ n: 3

tag: lb
ἐπλήρο σα

lemma: πληρόω
tag: w
ἐπλήρο

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
σα

tag: #text
(!)

tag: note
τὰ

tag: w
ἔρ γα

lemma: ἔργον
tag: w
ἔρ

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
γα

tag: #text
.

tag: #text
Критически апарат
Апарат
Текстът на надписа е предаден според изданието на Михаилов след сравнение с лично наблюдение от Н. Шаранков.
1-2 Изписването на ἐγό вместо ἐγώ и ἐπλήροσα вместо ἐπλήρωσα се дължи на изчезването на разликата между дълги и кратки гласни в късния гръцки език.
2 В буквата Θ на р. 2 в по-късен момент е добавена отвесна линия, така че да се образува кръст, може би във връзка с (вторична) употреба на колоната в християнска сграда.
Коментар

Информацията за паметника и изображенията са предоставени с любезното съдействие на Регионален исторически музей Враца.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

Николов, Богдан. Антични паметници от Врачанско. В: Известия на Археологическия институт T. 30, 1967, стр. 216-235, T.. 234, № 36, .