Посвещение за Аполон от Катулин

<< Предишна
Посвещение на Квинт
Следваща >>
Строителен надпис на Евстатий върху колона

Паметник V.5164

Автор Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник плочка
Материал мрамор
Място на намиране Западно от с. Тишевица. Координатите в картата са приблизителни.
Произход антични останки в района на с. Тишевица
Размери вис. 22 см, шир. 18 см, деб. 3 см
Институция и инвентарен номер Регионален исторически музей - Враца
No —

 

Размер на буквите вис. 1.5 см
Разположение на надписа Плочка с дъговидно оформен горен край и релефно изображение на Тракийски конник. Първият ред на надписа е върху горната рамка над релефа, а останалите два - върху долната.
Декорация Плочката представя Тракийски конник, връщащ се от лов (т. нар. тип С). Конникът е в ход надясно, с развята хламида, носи в дясната си ръка убита сърна. Щитът на конника се вижда зад главата на коня. В долната част, под коня, са представени лъв наляво и куче надясно. Лъвът е захапал главата на сърната и е поставил лявата си предна лапа върху урна. Кучето е захапало сърната за предния десен крак.

Надпис

Жанр на надписа частен посветителен надпис - проза
Датиране III в. сл.Хр.
Критерии за датиране форма на буквите

Текст

Издателски текст

above the relief

[Θε]ῷ Ἀπόλλωνι
below the relief

Κατυλλεῖνος ---
εὐχὴν ἀνέθε[c.2-3].

Дипломатически текст

above the relief

[..]ΩAΠOΛΛΩNΙ
below the relief

ΚΑΤΥΛΛΕINΟΣ---
ΕYΧHNANEΘΕc.2-3

Превод

На бог Аполон - Катулин ... посвети този оброчен дар.

Карта

Място на намиране

Google maps

43.261972, 23.730168

Кодирано

⤦ n: 1

tag: lb
Θεῷ

lemma: θεός
tag: w
Θε

tag: supplied

tag: #text
Ἀπόλλωνι

type: divine
ref: Apollo
tag: persName
⤦ n: 2

tag: lb
Κατυλλεῖνος

nymRef: Κατυλλεῖνος
tag: persName
< GAP >

reason: ellipsis
extent: unknown
⤦ n: 3

tag: lb
εὐχὴν

lemma: εὐχή
tag: w
ἀνέθε

lemma: ἀνατίθημι
tag: w
ἀνέθε

tag: #text
< GAP >

atLeast: 2
atMost: 3
unit: character
.

tag: #text

Xml

Критически апарат

Апарат:
3 Глаголната форма би могла да се възстанови като ἀνέθε[το], ἀνέθε[σαν] (ако на р. 2 е имало име на още един посветител) или погрешно изписано ἀνέθε[κεν] вместо ἀνέθηκεν.

Коментар

Информацията за паметника и изображенията са предоставени с любезното съдействие на Регионален исторически музей Враца, съдържанието на текста е допълнително ревизирано от Николай Шаранков.

Библиография


Warning: Undefined array key "bibliography_surname_bg" in /home/beestudi/telamon.uni-sofia.bg/app/view/desktop/epi/view_ins.php on line 606
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.


Warning: Undefined array key "bibliography_surname_bg" in /home/beestudi/telamon.uni-sofia.bg/app/view/desktop/epi/view_ins.php on line 606
Антични паметници от Врачанско. В: Известия на Археологическия институт T. 30, 1967, стр. 216-235, T.. 232, № 32, .