Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Aurelius
Име (Гр): Αὐρήλιος
Име (Ен): Aurelius
Име (Бг): Аврелий
Тип име: Latin
Въведен: authority
Свързани имена: Αὐρήλιος Ἀπολλωνίδης Ἀπολλοδώρου
Αὐρήλιος Δημήτριος Απφου
Αὐρήλιος Διζας Λουκίου
Αὐρήλιος Μάξιμος Δαεζερεος
Αὐρήλιος Οὐαλεριανός Δαεζερεος
Αὐρήλιος Κλαυδιανὸς Διονυσίου
Αὐρήλιος Λοῦππος Λούππου
Αὐρήλιος Κλαυδιανός
Αὐρήλιος Ἡλιόδωρος Ἰουλίου
Αὐρήλιος Στράτων
Αὐρήλιος Μουκιανὸς Διονυσίου
Αὐρήλιος Ἡρώδης
Αὐρήλιος Μουκιανός
Αὐρήλιος Κέλερ
Αὐρήλιος Ἀρισταίνετος
Αὐρήλιος Εὔκαρπος
Αὐρήλιος Ἀσκληπιάδης Ἀσκληπιάδου
Αὐρήλιος Κάνδιδος
Αὐρήλιος Χρῆστος
Αὐρήλιος Ἀσκληπιάδης
Αὐρήλιος Κέλσος
Αὐρήλιος Δορζας Μουκιανοῦ
Αὐρήλιος Διογένης Διονυσίου
Αὐρήλιος Μουκιανός Τηρου
Αὐρήλιος Στράτων
Αὐρήλιος Μαρκιανὸς Πίσωνος
Αὐρήλιος Θεαγένης Κόσμου
Αὐρήλιος Επταικενθος Επταικενθου
Αὐρήλιος Κενθιαρος Πίσωνος
Αὐρήλιος Ασων Αὐρηλίου
Αὐρήλιος Καρδενθης Μουκιανοῦ
Αὐρήλιος Καλανδίων Κανδίδου
Αὐρήλιος Κενθιαρος Ἡραΐδος
Αὐρήλιος Ῥουφῖνος Ἀσκληπιάδου
Αὐρήλιος Κρήσκης Στράτονος
Αὐρήλιος Ἀλέξανδρος Ἀλεξάνδρου
Αὐρήλιος Εὐτύχης Βάσσου
Αὐρήλιος Ἡρακλιανὸς Σωσάνδρου
Αὐρήλιος Ἡρακλιανὸς Μουκιανοῦ
Αὐρήλιος Κελαίδος Ἀπολιναρίου
Αὐρήλιος Τατης Ῥουφίνου
Αὐρήλιος ......ς Στράτωνος Σύρος
Αὐρήλιος Ταταρος Καλανδίωνος
Αὐρήλιος Μουκιανὸς Διοδώρου
Αὐρήλιος Ρηβουκενθος
Αὐρήλιος Ἀπολλωνίδης Αἰλίου Οὐάλεντος
Αὐρήλιος Πύρρος ὁ καὶ Ταῦρος
Αὐρήλιος Ποσειδώνιος

Свързани документи

Номер : Tlmn3_0002
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Τὸν μέγιστον καὶ θειότατον Καίσαρα Γάιον Ἰούλιον Οὐῆρον Μάξιμον Εὐτυχῆ Εὐσεβῆ...
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза
Номер : IGBulg_1556
Място на намиране: Стара Загора
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀντωνεῖνον Σευῆρον Ἀγαθῆι τύχηι. Τὴν ἀνάστασιν κατὰ δόγμα βουλῆς καὶ δήμου Τραιανέων ἐπὶ...
Вид паметник: постамент
Материал: варовик
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза
Номер : IGBulg_1557
Място на намиране: Стара Загора
Издател(и): Георги Михаилов
Ἀντωνεῖνον. Ἀγαθῆι τύχηι. Τὴν ἀνάστασιν κατὰ δόγμα βουλῆς καὶ δήμου Τραιανέων...
Вид паметник: постамент
Материал: варовик
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза
Номер : IGBulg_1515
Място на намиране: Черна гора
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι τὸν μέγιστον καὶ θειότατον Καίσαρα Γάιον Ἰούλιον Οὐῆρον...
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза
Номер : IGBulg_1927
Място на намиране: София
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Κυρίῳ Σαβαζίῳ Αθυπαρηνῳ Αὐρήλιος Διζας Λουκίου ἱερεὺς ἀνέστησεν ἐκξ (!)...
Вид паметник: олтар
Материал: варовик
Категория на надписа: частен посветителен надпис - проза
Номер : Tlmn3_0003
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Τὸν μέγιστον καὶ θειότατον Καίσαρα Γάιον Ἰούλιον Οὐῆρον Μάξιμον Εὐτυχῆ Εὐσεβῆ...
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза
Номер : IGBulg_5180
Място на намиране: Горна Бешовица
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Αὐρήλιος Μάξιμος Δαεζερεος ζῶντος ἑαυτοῦ ἑαυτῷ καὶ τπῷ ἀδελφῷ Αὐρηλίῳ Οὐαλεριανῷ στρατιώτῃ χώρτης...
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза
Номер : IGBulg_1558
Място на намиране: Ковач
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχη[ι]. ΜηΠτέρα κάστρων Ἰουλίαν Δόμναν σεβαστὴν ἡ πτόλις ἐπὶ συνλιαρχίας Αὐρηλίου Δημητρίου...
Вид паметник: постамент
Материал: неизвестен
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза
Номер : IGBulg_1517
Място на намиране: Черна гора
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения
Номер : Tlmn3_0001
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Николай Шаранков
ων Πόπλιον Οὐίρδιον Ἰουλιανὸν πατέρα δύο χειλιάρχων καὶ αὐτὸν ἀπὸ στρατείας φυλὴ...
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за местни магистрати и жреци - в проза
Номер : IGBulg_1007
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Αὐρήλιος Πύρρος ὁ καὶ Ταῦρος ἡ σύνβιος αὐτοῦ καὶ Αὐρηλία Χρυσηῒς Πρόκλου...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза