Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Олтар за Аполон Ранискелски, издигнат от Луций Фулвий Астик

Паметник IGBulg_1928
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
олтар
Материал
варовик
Място на намиране
София, преизползван в късноримска стена, на ок. 3 м под съвременното ниво; открит през септември 1889 г. при копане основите на къщата на Коста Македонеца на ул. Ломска (сега ул. Г. Вашингтон № 4)
Произход
Сердика
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 85 см, шир. 50 см, деб. 45 см
Размер на буквите
вис. 3 - 4 см
Разположение на надписа
Олтар, отчупен отдолу; профилиран в горната част; надпис на лицевата повърхност.
Декорация
Горният профил е украсен с растителен орнамент.
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
70-те или 80-те години на II в. сл. Хр., не по-късно от 187 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
lettering, prosopography
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι τύχηι.
Λ(ούκιος) (vac.1) Φούλβιος (vac.1)
Ἀστικὸς Ἀπόλ-
λωνι Ρανισκε-
5(vac.2) ληνῳ. ((leaf)) (vac.2)

AΓΑΘHΙΤYΧΗΙ
Λ vacat ΦΟYΛΒΙΟΣ vacat
AΣΤΙΚOΣAΠOΛ
ΛΩNΙΡΑNΙΣΚΕ
5 vacat ΛΗNΩ- leaf vacat
На добър час! Луций Фулвий Астик (посвети) на Аполон Ранискелски.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Λούκιος Φούλβιος Ἀστικὸς

nymRef: Λούκιος Φούλβιος Ἀστικός
tag: persName
Λούκιος

ref: Lucius
nymRef: Λούκιος
type: praenomen
tag: name

unit: character
quantity: 1
tag: space
Φούλβιος

ref: Fulvius
nymRef: Φούλβιος
type: gentilicium
tag: name

unit: character
quantity: 1
tag: space
⤦ n: 3

tag: lb
Ἀστικὸς

ref: Asticus
nymRef: Ἀστικός
type: cognomen
tag: name
Ἀπόλ λωνι

type: divine
ref: Apollo
tag: persName
Ἀπόλ

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
λωνι

tag: #text
Ρανισκε ληνῳ

type: divine
ref: Raniscelenus
tag: persName
Ρανισκε

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb

unit: character
quantity: 2
tag: space
ληνῳ

tag: #text
.

tag: #text

type: leaf
tag: g

unit: character
quantity: 2
tag: space
Критически апарат
Апарат:
2 Буквата ламбда в началото на реда, използвана като съкращение на преномена, е с по-голяма височина.
Коментар

Формите на буквите са идентични с тези в двата надписа за крепостните стени на Сердика, датирани в периода между юни 177 и март 180 г. сл. Хр., IGBulg 1902 и IGBulg 5668.

Посветителят Луций Фулвий Астик е римски гражданин с три имена, като когноменът Астик може би е свързан с произход от тракийското племе асти. Той е засвидетелстван като тракарх (ръководител на Общото събрание на градовете в Тракия) в надпис от Филипопол в чест на император Комод, датиран в 187 г. сл. Хр. (AE 2006, 1246). В надписа от Сердика Фулвий Астик все още не носи титлата тракарх (която е пожизнена), следователно този надпис е с по-ранна дата спрямо филипополския от 187 г. Син или внук на Луций Фулвий Астик е Фулвий Астик, организатор на първите Питийски игри в Сердика по времето на император Гордиан III около 240 г. сл. Хр. (IGBulg 1910). Потомък на същата фамилия е и Фулвий Астик, представител на конническото съсловие (vir perfectissimus), който около 301 г. сл. Хр. е засвидетелстван като провинциален управител на Кария и Фригия.

Паметникът е посветен на Аполон, един от най-популярните богове в Сердика и вероятно главен бог на града. Епитетът Ρανισκεληνος, както показва суфиксът -ηνός, е производен от топоним (*Ρανισκελα, или с друго окончание; нелокализирано).

Посвещението за Аполон Ранискелски е открито преизползвано в по-късни градежи заедно с олтар с посвещение за бог Сабазий Атипарски, IGBulg 1927.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. IV, 1966.

текуща версия 1 / 2022-08-07