Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Посвещение за Дионис от Местас, син на Медистас

Паметник III.1732
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
постамент
Материал
сиенит
Място на намиране
под днешния яз. Копринка
Произход
Севтополис
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 36 см, шир. 88 см, деб. 71 см
Размер на буквите
вис. 0.5-3.5 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
Първата половина на III в. пр.Хр.
Критерии за датиране
lettering, archaeological-context
Изображения
Текст

Μαιστας Μηδιστα
ἰερητεύσας Διονύσ[ωι].

MΑΙΣΤΑΣMΗΔΙΣΤΑ
IΕΡΗΤΕYΣΑΣΔΙΟNYΣ[....]

Местас, син на Медистас, след като беше жрец, (посвети) на Дионис.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Μαιστας Μηδιστα

type: official
ref: AT021
nymRef: Μαιστας Μηδιστα
tag: persName
Μαιστας

nymRef: Μαιστας
ref: Maestas
tag: name
Μηδιστα

nymRef: Μηδιστας
ref: Medistas
tag: name
Μηδιστα

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
ἰερητεύσας

lemma: ἱερατεύω
tag: w
Διονύσωι

ref: Dionysus
type: divine
tag: persName
Διονύσ

tag: #text
ωι

tag: supplied
.

tag: #text
Критически апарат
Апарат:
1 IGBulg Αμαιστας, но върху камъка няма А и такова име не е засвидетелствано.
2 IGBulg ἱερατεύσας (вероятно погрешно предадено с атическата форма вместо йонийската).
Коментар

Името и патронимът на посветителя са тракийски. Формата на глагола ἰερητεύω е йонийска (на атически ἱερατεύω), но е характерна и за койне.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.2, 1964.

текуща версия 1 / 2022-07-12