Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Надгробен надпис за Пармис, син на Андрокъл

Паметник IGBulg_0420
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
блок
Материал
варовик
Място на намиране
Созопол, открит при разкопките на некропола в местността Калфата през 1946 г.
Произход
Аполония
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 31.5 см, шир. 27 см, деб. 18 см
Размер на буквите
вис. 1.6 (ο), 2.6 - 3.5 см
Разположение на надписа
Блок, добре изгладен отпред, отгоре и от двете страни; по-грубо оформен отзад и отдолу. Надписът започва на 6 см под горния ръб на блока.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
надгробен надпис - проза
Датиране
втората половина на V или началото на IV в. пр.Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

Πάρμις (vac.)
Ἀνδρόκλο.

ΠAΡMΙΣ vacat
ANΔΡOΚΛΟ
Пармис, син на Андрокъл.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Πάρμις Ἀνδρόκλο

nymRef: Πάρμις Ἀνδρόκλου
tag: persName
Πάρμις

ref: Parmis
nymRef: Πάρμις
tag: name

extent: unknown
unit: character
tag: space
⤦ n: 2

tag: lb
Ἀνδρόκλο

ref: Androclus
nymRef: Ἄνδροκλος
tag: name
.

tag: #text
Критически апарат
Апарат:
Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков.
2 Буквата омикрон е с по-малки размери (вис. 1.6 см).
Коментар

Името Пармис е сред често срещаните в Аполония. Патронимът Ἄνδροκλος е много рядък вариант на името Ἀνδροκλῆς.

Формата за родителен падеж Ἀνδρόκλо̄ съответства на по-късното изписване Ἀνδρόκλου, с използване на буквата омикрон за предаване на дългото затворено [о̄].

Библиография
текуща версия 1 / 2024-07-15