Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Надгробен надпис за Мегакъл, син на Мегакъл

Паметник IGBulg_0419
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
стела
Материал
варовик
Място на намиране
Созопол, открита при разкопките на некропола в местността Калфата през 1946 г.
Произход
Аполония
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 40 см, шир. 29 см, деб. 24 см
Размер на буквите
вис. 2 - 3.5 см
Разположение на надписа
Стела, добре изгладена от всички страни освен отзад. Надписът започва на 6 см под горния ръб на стелата.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
надгробен надпис - проза
Датиране
втората половина на V или началото на IV в. пр.Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

Μεγακλῆς
Μεγακλέος.

MΕΓΑΚΛHΣ
MΕΓΑΚΛEΟΣ
Мегакъл, син на Мегакъл.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Μεγακλῆς Μεγακλέος

nymRef: Μεγακλῆς Μεγακλέους
tag: persName
Μεγακλῆς

ref: Megacles
nymRef: Μεγακλῆς
tag: name
⤦ n: 2

tag: lb
Μεγακλέος

ref: Megacles
nymRef: Μεγακλῆς
tag: name
.

tag: #text
Критически апарат
Апарат:
Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков.
Коментар

Името Мегакъл се среща и в друг надгробен надпис от Аполония, IGBulg 429.

Формата за родителен падеж Μεγακλέо̄ς съответства на по-късното изписване Μεγακλέους, с използване на буквата омикрон за предаване на дългото затворено [о̄].

Библиография
текуща версия 1 / 2024-07-15