Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Посвещение за Артемида от Валентина

Паметник II.491 = V. 5168
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
плочка
Материал
мрамор
Място на намиране
Мездра
Произход
Светилище при обект Калето, Мездра, преизползван в късноантичен градеж
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 11 см, шир. 13 см, деб. 3 см
Размер на буквите
вис. см
Разположение на надписа
Долен ляв ъгъл от оброчна плочка с релефно изображение. Надпис на долната рамка.
Декорация
частично запазено изображение на десен крак (Артемида?)
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
края на II в. сл.Хр. - III в. сл.Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

Κυρίᾳ ((·)) Ἀρτέμ[ιδι ---]
Οὐαλεντῖνα ((·)) ε[ὐχήν].

ΚΥΡIA · AΡΤEM[......]---
ΟYΑΛΕNΤINΑ · Ε[..........]
На господарката Артемида ... Валентина (посвети) оброк.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Κυρίᾳ

lemma: κύριος
tag: w

type: dot
tag: g
Ἀρτέμιδι

type: divine
ref: Artemis
tag: persName
Ἀρτέμ

tag: #text
ιδι

tag: supplied
< GAP >

extent: unknown
unit: character
⤦ n: 2

tag: lb
Οὐαλεντῖνα

nymRef: Οὐαλεντῖνα
tag: persName

type: dot
tag: g
εὐχήν

lemma: εὐχή
tag: w
ε

tag: #text
ὐχήν

tag: supplied
.

tag: #text
Критически апарат
Коментар

Информацията за паметника и изображенията са предоставени с любезното съдействие на Регионален исторически музей Враца.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. II, 1958.

Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

Николов, Богдан. Антични паметници от Врачанско. В: Известия на Археологическия институт T. 30, 1967, стр. 216-235, T.. 228, № 26, .

текуща версия 1 / 2022-09-15