Посвещение за Артемида от Валентина

Паметник II.491 = V. 5168
Автор
Георги Михаилов
Вид паметник
плочка
Материал
мрамор
Място на намиране
Мездра
Произход
Светилище при обект Калето, Мездра, преизползван в късноантичен градеж
Размери
вис. 11 см, шир. 13 см, деб. 3 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
Разположение на надписа
Долен ляв ъгъл от оброчна плочка с релефно изображение. Надпис на долната рамка.
Декорация
частично запазено изображение на десен крак (Артемида?)
Надпис
Жанр на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
края на II в. сл.Хр. - III в. сл.Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

Κυρίᾳ ((·)) Ἀρτέμ[ιδι ---]
Οὐαλεντῖνα ((·)) ε[ὐχήν].

ΚΥΡIA · AΡΤEM[...]---
ΟYΑΛΕNΤINΑ · Ε[....]
Текст
На господарката Артемида ... Валентина (посвети) оброк.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Κυρίᾳ

lemma: κύριος
tag: w

type: dot
tag: g
Ἀρτέμιδι

type: divine
ref: Artemis
tag: persName
Ἀρτέμ

tag: #text
ιδι

tag: supplied
< GAP >

extent: unknown
unit: character
⤦ n: 2

tag: lb
Οὐαλεντῖνα

nymRef: Οὐαλεντῖνα
tag: persName

type: dot
tag: g
εὐχήν

lemma: εὐχή
tag: w
ε

tag: #text
ὐχήν

tag: supplied
.

tag: #text
Критически апарат
Коментар

Информацията за паметника и изображенията са предоставени с любезното съдействие на Регионален исторически музей Враца.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. II, 1958.

Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

Николов, Богдан. Антични паметници от Врачанско. В: Известия на Археологическия институт T. 30, 1967, стр. 216-235, T.. 228, № 26, .