Посвещение от Силван, син на Битис

Паметник II. 509 = V. 5185
Автор
Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник
плочка
Материал
Място на намиране
пещерата "Янкулова дупка" при село Габаре
Произход
района на с. Габаре
Размери
вис. 14 см, шир. 15 см, деб. 2 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 0.7-1 см
Разположение на надписа
Оброчна плочка с релеф на Тракийски конник, отчупена в горната част и в долния десен ъгъл. Надпис на долната рамка, под релефа.
Декорация
Плочката представя Тракийски конник в спокоен ход надясно (т. нар. тип А). Горната част на конника и главата на коня са отчупени. Конникът е облечен с къс хитон и дясната му ръка е при шията на коня.
Надпис
Жанр на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
края на II в. сл.Хр. - III в. сл.Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

[Σ]ιλβανὸς Βειθ[υος]
(vac.) εὐ[χήν].

[.]..ΒΑNOΣΒΕΙΘ[...]
vacat ΕY[...]
Текст
Силван, син на Битис, (посвети) оброк.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Σιλβανὸς Βειθυος

nymRef: Σιλβανὸς Βειθυος
tag: persName
Σιλβανὸς

ref: Silvanus
nymRef: Σιλβανός
tag: name
Σ

tag: supplied
ιλ

tag: unclear
βανὸς

tag: #text
Βειθυος

ref: Beithus
nymRef: Βειθυς
tag: name
Βειθ

tag: #text
υος

tag: supplied
⤦ n: 2

tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
εὐχήν

lemma: εὐχή
tag: w
εὐ

tag: #text
χήν

tag: supplied
.

tag: #text
Критически апарат
Апарат:
1 За името на посветителя са предлагани и други възстановки - [Ἀλ]βανός, [Οὐρ]βανός.
Коментар

Информацията за паметника и изображенията са предоставени с любезното съдействие на Регионален исторически музей Враца, съдържанието на текста е допълнително ревизирано от Николай Шаранков.

Личното име на посветителя е с латински произход, а патронимът му е тракийски.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. II, 1958.

Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.