База за статуя на император Марк Аврелий, издигната от град Августа Траяна

Паметник II.727
Автор
Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник
постамент
Материал
варовик
Място на намиране
намерен в местността Калето до село Гостилица
Видян в
последно видян в с.Гостилица
Произход
Дискодуратера
Размери
вис. 176 см, шир. 55 см, деб. 53 см
Институция и инвентарен номер
-
No -
Размер на буквите
вис. 0.35 - 0.55 см
Разположение на надписа
Правоъгълен постамент, профилиран в долната част; повреден в горната част, надпис на лицевата повърхност
Декорация
Надпис
Жанр на надписа
почетен надпис за император - проза
Датиране
175-180 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
титулатура, управление
Изображения
Текст

Ἀγαθῇ τύχῃ.
Μᾶρκον Αὐρήλιον Ἀν-
τωνεῖνον Αὐτοκράτο-
ρα Γερμανικὸν Σαρματι-
5κὸν Μηδικὸν Παρθι-
κὸν ἡ πόλις ἡ Τραιαν-
έων τὸν αὑτῆς κτίστ-
ην ἐν τῷ ἐνπορίῳ ἐν Δισ-
κοδουρατέραις, ἡγεμο-
10νεύοντος τῆς ἐπαρχίας
Ἀσελ[λ]ίου Αἰμ[ι]λ[ια]νο.

AΓΑΘHΤYΧH
MAΡΚΟNΑYΡHΛΙΟNAN
ΤΩNΕINΟNΑYΤΟΚΡAΤΟ
ΡΑΓΕΡMΑNΙΚONΣΑΡMΑΤΙ
5ΚONMΗΔΙΚONΠΑΡΘΙ
ΚONHΠOΛΙΣHΤΡΑΙΑN
EΩNΤONΑYΤHΣΚΤIΣΤ
ΗNENΤΩENΠΟΡIΩENΔΙΣ
ΚΟΔΟΥΡΑΤEΡΑΙΣHΓΕMΟ
10NΕYΟNΤΟΣΤHΣEΠΑΡΧIΑΣ
AΣΕΛ[.]..Υ...[.].[..].Ο.
Текст
На добър час! Градът на траянците [издигна статуя] на своя основател император Марк Аврелий Антонин, Германски, Сарматски, Мидийски, Партски в тържището в Дискодуратера, когато управител на провинцията беше Азелий Емилиан.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῇ

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχῃ

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Μᾶρκον Αὐρήλιον Ἀν τωνεῖνον

type: emperor
ref: MarcusAurelius
tag: persName
Μᾶρκον

tag: name
Αὐρήλιον

tag: name
Ἀν τωνεῖνον

tag: name
Ἀν

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
τωνεῖνον

tag: #text
Αὐτοκράτο ρα

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Αὐτοκράτο

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
ρα

tag: #text
Γερμανικὸν

lemma: Γερμανικός
tag: w
Σαρματι κὸν

lemma: Σαρματικός
tag: w
Σαρματι

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
κὸν

tag: #text
Μηδικὸν

lemma: Μηδικός
tag: w
Παρθι κὸν

lemma: Παρθικός
tag: w
Παρθι

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
κὸν

tag: #text

tag: w
πόλις ἡ Τραιαν έων

ref: AugTr
tag: placeName
πόλις

lemma: πόλις
tag: w

tag: w
Τραιαν έων

tag: w
Τραιαν

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
έων

tag: #text
τὸν

tag: w
αὑτῆς

lemma: ἑαυτοῦ
tag: w
κτίστ ην

lemma: κτίστης
tag: w
κτίστ

tag: #text
⤦ n: 8

break: no
tag: lb
ην

tag: #text
ἐν

tag: w
τῷ

tag: w
ἐνπορίῳ

lemma: ἐμπόριον
tag: w
ἐν

tag: w
Δισ κοδουρατέραις

ref: Discoduraterae
tag: placeName
Δισ

tag: #text
⤦ n: 9

break: no
tag: lb
κοδουρατέραις

tag: #text
,

tag: #text
ἡγεμο νεύοντος

lemma: ἡγεμονεύω
tag: w
ἡγεμο

tag: #text
⤦ n: 10

break: no
tag: lb
νεύοντος

tag: #text
τῆς

tag: w
ἐπαρχίας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
⤦ n: 11

tag: lb
Ἀσελλίου Αἰμιλιανοῦ

type: official
ref: Asellius
nymRef: Ἀσέλλιος Αἰμιλιανός
tag: persName
Ἀσελλίου

nymRef: Ἀσέλλιος
ref: Asellius
tag: name
Ἀσελ

tag: #text
λ

tag: supplied
ίο

tag: unclear
υ

tag: #text
Αἰμιλιανοῦ

ref: Aemilianus
nymRef: Αἰμιλιανός
tag: name
Αἰμ

tag: unclear
ι

tag: supplied
λ

tag: unclear
ια

tag: supplied
ν

tag: unclear
ο

tag: #text

tag: unclear
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
3 αυ;
7 αυ, ησ;
8 ηνε, ντ, ωε, νπ, ωε;
9 τε, ηγ;
10 νε, ντ, ησ.
Апарат:
Текстът на надписа е даден според изданието на Михайлов, с изключение на възстановката на името на последния ред, дело на Шаранков.
11 добавен от Н. Шаранков съгласно предположението на И. Велков и Г. Михайлов за името и следите от букви върху камъка.
Коментар

Този надпис е най-ранният документ за съществуването на тържището Дискодуратера, което се е намирало в най-северната част от административната територия на Августа Траяна, близо до границата с територията на Никополис ад Иструм. Определянето на император Марк Аврелий като „основател“ на Августа Траяна може да се свърже със значителните строежи, осъществени по негово време в града (част от тях са документирани и в надписи – крепостни стени, покрит пазар за хранителни стоки, терми в Старозагорските минерални бани); може би по същото време е било основано и тържището в Дискодуратера. Имената на провинциалния управител на Тракия Азелий Емилиан са били подложени на damnatio memoriae след 193 г., когато той е взел участие във войната срещу император Септимий Север като съюзник на претендента за императорския престол Песцений Нигер.

Марк Аврелий е получил прозвищата Мидийски, Партски през 166 г., но те не са официални и след 169 г. са редки в надписите; прозвището Германски е получено през 172 г., а Сарматски през 175 г., която е и най-ранната възможна дата за надписа.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. II, 1958.

Велков, Иван. Антични паметници из България. В: Годишник на Народния музей за 1922-1925 г., 1926, стр. 127-159.

Шаранков, Николай. Notes on Greek Inscriptions from Bulgaria. В: Studia Classica Serdicensia T. V, 2016, стр. 305-361.