Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

База за статуя на император Марк Аврелий, издигната от град Августа Траяна

Паметник II.727
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
постамент
Материал
варовик
Място на намиране
намерен в местността Калето до село Гостилица
Произход
Дискодуратера
Видян в
последно видян в с. Гостилица
Институция и инвентарен номер
-
No -
Размери
вис. 176 см, шир. 55 см, деб. 53 см
Размер на буквите
вис. 0.35 - 0.55 см
Разположение на надписа
Правоъгълен постамент, профилиран в долната част; повреден в горната част, надпис на лицевата повърхност
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за император - проза
Датиране
175-180 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
titulature, reign
Изображения
Текст

Ἀγαθῇ τύχῃ.
Μᾶρκον Αὐρήλιον Ἀν-
τωνεῖνον Αὐτοκράτο-
ρα Γερμανικὸν Σαρματι-
5κὸν Μηδικὸν Παρθι-
κὸν ἡ πόλις ἡ Τραιαν-
έων τὸν αὑτῆς κτίστ-
ην ἐν τῷ ἐνπορίῳ ἐν Δισ-
κοδουρατέραις, ἡγεμο-
10νεύοντος τῆς ἐπαρχίας
Ἀσελ[λ]ίου Αἰμ[ι]λ[ια]νο.

AΓΑΘHΤYΧH
MAΡΚΟNΑYΡHΛΙΟNAN
ΤΩNΕINΟNΑYΤΟΚΡAΤΟ
ΡΑΓΕΡMΑNΙΚONΣΑΡMΑΤΙ
5ΚONMΗΔΙΚONΠΑΡΘΙ
ΚONHΠOΛΙΣHΤΡΑΙΑN
EΩNΤONΑYΤHΣΚΤIΣΤ
ΗNENΤΩENΠΟΡIΩENΔΙΣ
ΚΟΔΟΥΡΑΤEΡΑΙΣHΓΕMΟ
10NΕYΟNΤΟΣΤHΣEΠΑΡΧIΑΣ
AΣΕΛ[..]....Υ.......[..]..[....]..Ο...
На добър час!
Градът на траянците [издигна статуя] на своя основател император Марк Аврелий Антонин, Германски, Сарматски, Мидийски, Партски в тържището в Дискодуратера, когато управител на провинцията беше Азелий Емилиан.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῇ

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχῃ

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Μᾶρκον Αὐρήλιον Ἀν τωνεῖνον

type: emperor
ref: MarcusAurelius
tag: persName
Μᾶρκον

tag: name
Αὐρήλιον

tag: name
Ἀν τωνεῖνον

tag: name
Ἀν

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
τωνεῖνον

tag: #text
Αὐτοκράτο ρα

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Αὐτοκράτο

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
ρα

tag: #text
Γερμανικὸν

lemma: Γερμανικός
tag: w
Σαρματι κὸν

lemma: Σαρματικός
tag: w
Σαρματι

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
κὸν

tag: #text
Μηδικὸν

lemma: Μηδικός
tag: w
Παρθι κὸν

lemma: Παρθικός
tag: w
Παρθι

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
κὸν

tag: #text

tag: w
πόλις ἡ Τραιαν έων

ref: AugTr
tag: placeName
πόλις

lemma: πόλις
tag: w

tag: w
Τραιαν έων

tag: w
Τραιαν

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
έων

tag: #text
τὸν

tag: w
αὑτῆς

lemma: ἑαυτοῦ
tag: w
κτίστ ην

lemma: κτίστης
tag: w
κτίστ

tag: #text
⤦ n: 8

break: no
tag: lb
ην

tag: #text
ἐν

lemma: ἐν
tag: w
τῷ

tag: w
ἐνπορίῳ

lemma: ἐμπόριον
tag: w
ἐν

lemma: ἐν
tag: w
Δισ κοδουρατέραις

ref: Discoduraterae
tag: placeName
Δισ

tag: #text
⤦ n: 9

break: no
tag: lb
κοδουρατέραις

tag: #text
,

tag: #text
ἡγεμο νεύοντος

lemma: ἡγεμονεύω
tag: w
ἡγεμο

tag: #text
⤦ n: 10

break: no
tag: lb
νεύοντος

tag: #text
τῆς

tag: w
ἐπαρχίας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
⤦ n: 11

tag: lb
Ἀσελλίου Αἰμιλιανοῦ

type: official
ref: Asellius
nymRef: Ἀσέλλιος Αἰμιλιανός
tag: persName
Ἀσελλίου

nymRef: Ἀσέλλιος
ref: Asellius
type: gentilicium
tag: name
Ἀσελ

tag: #text
λ

tag: supplied
ίο

tag: unclear
υ

tag: #text
Αἰμιλιανοῦ

ref: Aemilianus
nymRef: Αἰμιλιανός
type: cognomen
tag: name
Αἰμ

tag: unclear
ι

tag: supplied
λ

tag: unclear
ια

tag: supplied
ν

tag: unclear
ο

tag: #text

tag: unclear
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
3 αυ;
7 αυ, ησ;
8 ηνε, ντ, ωε, νπ, ωε;
9 τε, ηγ;
10 νε, ντ, ησ.
Апарат:
Текстът на надписа е даден според изданието на Михайлов, с изключение на възстановката на името на последния ред, дело на Шаранков.
11 добавен от Н. Шаранков съгласно предположението на И. Велков и Г. Михайлов за името и следите от букви върху камъка.
Коментар

Този надпис е най-ранният документ за съществуването на тържището Дискодуратера, което се е намирало в най-северната част от административната територия на Августа Траяна, близо до границата с територията на Никополис ад Иструм. Определянето на император Марк Аврелий като „основател“ на Августа Траяна може да се свърже със значителните строежи, осъществени по негово време в града (част от тях са документирани и в надписи – крепостни стени, покрит пазар за хранителни стоки, терми в Старозагорските минерални бани); може би по същото време е било основано и тържището в Дискодуратера. Имената на провинциалния управител на Тракия Азелий Емилиан са били подложени на damnatio memoriae след 193 г., когато той е взел участие във войната срещу император Септимий Север като съюзник на претендента за императорския престол Песцений Нигер.

Марк Аврелий е получил прозвищата Мидийски, Партски през 166 г., но те не са официални и след 169 г. са редки в надписите; прозвището Германски е получено през 172 г., а Сарматски през 175 г., която е и най-ранната възможна дата за надписа.

Библиография
Димитров, Димитър П.. Към историята на Августа-Траяна. В: Известия на Българското историческо дружество T. 11-12, 1931, T.. 61-69, .

Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. II, 1958.

Велков, Иван. Антични паметници из България. В: Годишник на Народния музей за 1922-1925 г., 1926, стр. 127-159.

Шаранков, Николай. Notes on Greek Inscriptions from Bulgaria. В: Studia Classica Serdicensia T. V, 2016, стр. 305-361.

текуща версия 1 / 2022-09-15