База за статуя на император Траян, издигната от първожреца Тиберий Клавдий Полемарх

Паметник III.880
Автор
Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник
постамент
Материал
мрамор
Място на намиране
Между Пловдив и Царацово, преизползван в пътната настилка
Произход
Филипопол
Размери
вис. 39 см, шир. 71 см, деб. 45 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 4 - 5 см
Разположение на надписа
Средна част от правоъгълен постамент, отчупен в горната и долната част; надпис на лицевата повърхност.
Декорация
Надпис
Жанр на надписа
почетен надпис за императори - проза
Датиране
103-114 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
титулатура
Изображения
Текст

[Αὐτοκράτορα]
[Νέρου]αν [Τραια]-
νὸν Καίσαρα Σε-
βαστὸν Γερμανι-
5κὸν Δακικὸν (vac.)
Τι(βέριος) Κλαύδιος Πολέ-
μαρχος ἀρχιερεύς
[------?]

[...........]
[.....]..[.....]
NONΚΑIΣΑΡΑΣΕ
ΒΑΣΤONΓΕΡMΑNΙ
5ΚONΔΑΚΙΚON vacat
ΤΙΚΛΑYΔΙΟΣΠΟΛE
MΑΡΧΟΣAΡΧΙΕΡΕYΣ
------
Текст
Първожрецът Тиберий Клавдий Полемарх (издигна статуята на) [император Нерв]а [Трая]н Цезар Август, Германски, Дакийски [...?]
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Αὐτοκράτορα

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
⤦ n: 2

tag: lb
Νέρουαν Τραια νὸν

ref: Traianus
type: emperor
tag: persName
Νέρουαν

tag: name
Νέρου

tag: supplied
αν

tag: unclear
Τραια νὸν

tag: name
Τραια

tag: supplied
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
νὸν

tag: #text
Καίσαρα

lemma: Καῖσαρ
tag: w
Σε βαστὸν

lemma: Σεβαστός
tag: w
Σε

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
βαστὸν

tag: #text
Γερμανι κὸν

lemma: Γερμανικός
tag: w
Γερμανι

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
κὸν

tag: #text
Δακικὸν

lemma: Δακικός
tag: w

extent: 5
unit: character
tag: space
⤦ n: 6

tag: lb
Τιβέριος Κλαύδιος Πολέ μαρχος

ref: Polemarchus
type: official
nymRef: Τιβέριος Κλαύδιος Πολέμαρχος
tag: persName
Τιβέριος

ref: Tiberius
nymRef: Τιβέριος
type: praenomen
tag: name
Τιβέριος

tag: expan
Τι

tag: abbr
βέριος

tag: ex
Κλαύδιος

ref: Claudius
nymRef: Κλαύδιος
type: gentilicium
tag: name
Πολέ μαρχος

ref: Polemarchus
nymRef: Πολέμαρχος
type: cognomen
tag: name
Πολέ

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
μαρχος

tag: #text
ἀρχιερεύς

lemma: ἀρχιερεύς
tag: w

tag: lb
< GAP >

extent: unknown
unit: line
Критически апарат
Апарат:
Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков.
Коментар

Почетните имена на императора включват Germanicus (получено през ноември 97 г. сл. Хр.) и Dacicus (получено в края на 102 г. сл. Хр.), но липсват Ἄριστος = Optimus (получено преди 3-4 май 114 г. сл. Хр.) и Parthicus (получено на 20-21 февруари 116 г. сл. Хр.). Това определя датата на надписа между 103 г. и 114 г. (а не 116 г., както е според Михаилов.)

Преноменът и номенът на първожреца Тиберий Клавдий Полемарх показват, че неговото семейство е получило римско гражданство скоро след превръщането на Тракия в римска провинция. Неясно е дали той е бил първожрец на Филипопол или на цялата провинция/тракийския койнон.

Библиография
Добруски, Вацлав. Няколко древни надписи намерени в България. В: Периодическо списание T. 5/23-24, 1888, T.. 798, № 2., .

Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.2, 1964.