Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Посвещение от Хадрианий Деметриан и Хадрианий Асклепиад

Паметник III.1421 (= V.5524)
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
постамент
Материал
мрамор
Място на намиране
до параклиса "Св. Спас" западно от някогашния Воден, сега квартал Горни Воден в Асеновград
Произход
територия на Филипопол
Видян в
експониран пред сградата на Историческия музей в Асеновград
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 115 см, шир. 39 см, деб. 23 см
Размер на буквите
вис. 2.5 - 3 см
Разположение на надписа
Четвъртит постамент, отчупен в горната част и отдясно; профилиран горе и долу. Надписът е на лицевата страна в поле с рамка.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - в проза
Датиране
втората половина на II или III в. сл.Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

Ἁδριάνιοι Δημ̣[η]-
τριανὸς καὶ Ἀ[σκλη]-
πιάδης τὸν βω[μὸν]
κα⸢ὶ τ⸣ὸ ἄγαλμα ἐκ
5τῶν ἰδίων ἀνέ[στη]-
σαν ἐν τόπῳ ἰδίῳ. [εὐ]-
τυχῶς. (vac.)

AΔΡΙANΙΟΙΔΗṂ[..]
ΤΡΙΑNOΣΚΑIA[........]
ΠΙAΔΗΣΤONΒΩ[.......]
ΚΑΠΣOAΓΑΛMΑEΚ
5ΤΩNIΔIΩNANE[......]
ΣΑNEN.....ΠΩIΔIΩ[.....]
ΤΥΧΩΣ vacat

Хадрианий Деметриан и Хадрианий Асклепиад издигнаха със собствени средства постамента и статуята на собствено място. Щастливо!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἁδριάνιοι Δημ̣η τριανὸς καὶ Ἀσκλη πιάδης

nymRef: Ἁδριάνιοι Δημητριανὸς καὶ Ἀσκληπιάδης
tag: persName
Ἁδριάνιοι

ref: Hadrianius
nymRef: Ἁδριάνιος
type: gentilicium
tag: name
Δημ̣η τριανὸς

ref: Demetrianus
nymRef: Δημητριανός
type: cognomen
tag: name
Δημ̣

tag: #text
η

tag: supplied
⤦ n: 2

break: no
tag: lb
τριανὸς

tag: #text
καὶ

tag: w
Ἀσκλη πιάδης

ref: Asclepiades
nymRef: Ἀσκληπιάδης
type: cognomen
tag: name

tag: #text
σκλη

tag: supplied
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
πιάδης

tag: #text
τὸν

tag: w
βωμὸν

lemma: βωμός
tag: w
βω

tag: #text
μὸν

tag: supplied
⤦ n: 4

tag: lb
καπσὶ τ

tag: choice
καπ

tag: w
κα

tag: #text
π

tag: sic
σ

tag: sic
ὶ τ

tag: corr

tag: #text
ἄγαλμα

lemma: ἄγαλμα
tag: w
ἐκ

lemma: ἐκ
tag: w
⤦ n: 5

tag: lb
τῶν

tag: w
ἰδίων

lemma: ἴδιος
tag: w
ἀνέστη σαν

lemma: ἀνίστημι
tag: w
ἀνέ

tag: #text
στη

tag: supplied
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
σαν

tag: #text
ἐν

lemma: ἐν
tag: w
τόπῳ

lemma: τόπος
tag: w
τό

tag: unclear
πῳ

tag: #text
ἰδίῳ

lemma: ἴδιος
tag: w
.

tag: #text
εὐ τυχῶς

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
εὐ

tag: supplied
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
τυχῶς

tag: #text
.

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space
Критически апарат
Букви в лигатура:
3 ησ;
4 πσ;
5 νε;
6 νε.
Апарат:
Текстът на надписа е даден според изданието на Михаилов с ревизии според личните наблюдения на Шаранков.
4 ΚΑΠСΟ (с лигатура πς) вместо ΚΑΙΤΟ; грешката вероятно е била поправена с боя при оцветяването на буквите.
Правоъгълна сигма, лунарна и ъглеста омега.
Коментар

Посветителите са с римско гражданство, общият римски номен Хадрианий показва, че те са братя, или баща и син; когноменът Асклепиад е гръцки, а Деметриан е римски с гръцки произход. Номенът Хадрианий, очевидно свързан с името на император Хадриан, се среща само в провинция Тракия. Единственото привидно изключение е Хадрианий Салустий, префект на Египет през 279-282 г. сл. Хр., но той е очевидно потомък на първожреца Публий Хадрианий Салустий, засвидетелстван в надпис от Филипопол ок. 204 г. сл. Хр. (IGBulg 5407).

Думата βωμός (с обичайно значение "олтар") е употребена със значение "постамент", както и в други надписи от Тракия (срв. IGBulg 1452)

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

текуща версия 1 / 2022-09-15