Постамент за провинциалния управител Квинт Сициний Клар

<< Предишна
Почетен декрет на филата Артемизиада за Гай Вераний
Следваща >>
Постамент за военачалника Аврелий Марциан

Паметник V.5407

Автор Георги Михаилов
Вид паметник постамент
Материал мрамор
Място на намиране Пловдив, преизползван в основите на късноантично мостово съоръжение
Видян в експониран пред сградата на Националния исторически музей, София
Произход Филипопол
Размери вис. 104 см, шир. 60 см, деб. 54 см
Институция и инвентарен номер Регионален археологически музей - Пловдив
No 3952

 

Размер на буквите вис. 4 см
Разположение на надписа Горна част от четириъгълен постамент, профилиран отгоре. На горната повърхност е запазен четириъгълен жлеб за прикрепяне на статуя. Надпис върху лицевата повърхност. Първият ред е върху профилираната част.
Декорация

Надпис

Жанр на надписа почетен надпис за управител на провинция
Датиране скоро след 204 г. сл.Хр.
Критерии за датиране длъжност

Текст

Издателски текст


Ἀγαθῆι ((·)) τύχηι.
Κ(οΐντον) ((·)) Σικίν(ιον) ((·)) Κλᾶρον
ἡγεμονεύσαντα
τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρ-
5χείας ((·)) τὸν μέγαν
ὑπατικὸν ((·)) Πό(πλιος) ((·)) Ἁδρι-
άν(ιος) ((·)) Σαλλούστι[ος]
ἀρχιερεὺς ((·)) δι’ ὅπλω[ν]
[τὸν ἑαυ]τοῦ εὐεργ[την]
[-1 l.-]

Дипломатически текст


AΓΑΘHΙ · ΤYΧΗΙ
Κ · ΣΙΚIN · ΚΛAΡΟN
HΓΕMΟNΕYΣΑNΤΑ
ΤHΣΘΡAΚΩNEΠΑΡ
5ΧΕIΑΣ · ΤONMEΓΑN
YΠΑΤΙΚON · ΠO · AΔΡΙ
AN · ΣΑΛΛΟYΣΤΙ[..]
AΡΧΙΕΡΕYΣ · ΔΙOΠΛΩ[.]
[... ...].ΟYΕYΕΡΓ.[...]
[-1 l.-]

Превод

На добър час! (Статуя на) Квинт Сициний Клар, забележителния бивш консул, който беше управител на провинция Тракия. Публий Хадрианий Салустий, първожрец, организирал гладиаторски игри, (почете) своя благодетел...

Карта

Място на намиране

Google maps

42.153239, 24.761285

Кодирано

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w

type: dot
tag: g
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Κοΐντον Σικίνιον Κλᾶρον

ref: Sicinius
type: official
nymRef: Κόιντος Σικίννιος Κλᾶρος
tag: persName
Κοΐντον

ref: Quintus
nymRef: Κόιντος
tag: name

type: dot
tag: g
Σικίνιον

nymRef: Σικίνιος
ref: Sicinius
tag: name
Σικίνιον

tag: expan
Σικίν

tag: abbr
ιον

tag: ex

type: dot
tag: g
Κλᾶρον

nymRef: Κλᾶρος
ref: Clarus
tag: name
⤦ n: 3

tag: lb
ἡγεμονεύσαντα

lemma: ἡγεμονεύω
tag: w
⤦ n: 4

tag: lb
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
tag: placeName
ἐπαρ χείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
ἐπαρ

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
χείας

tag: #text

type: dot
tag: g
τὸν

tag: w
μέγαν

lemma: μέγας
tag: w
⤦ n: 6

tag: lb
ὑπατικὸν

lemma: ὑπατικός
tag: w
Πόπλιος Ἁδρι άνιος Σαλλούστιος

ref: AT317
type: official
nymRef: Πόπλιος Ἁδριάνιος Σαλλούστιος
tag: persName

type: dot
tag: g
Πόπλιος

ref: Publius
nymRef: Πόπλιος
tag: name

type: dot
tag: g
Ἁδρι άνιος

nymRef: Ἁδριάνιος
ref: Hadrianius
tag: name
Ἁδρι άνιος

tag: expan
Ἁδρι άν

tag: abbr
Ἁδρι

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
άν

tag: #text
ιος

tag: ex

type: dot
tag: g
Σαλλούστιος

nymRef: Σαλλούστιος
ref: Sallustius
tag: name
Σαλλούστι

tag: #text
ος

tag: supplied
⤦ n: 8

tag: lb
ἀρχιερεὺς

lemma: ἀρχιερεύς
tag: w

type: dot
tag: g
δι’

tag: w
ὅπλων

lemma: ὅπλον
tag: w
ὅπλω

tag: #text
ν

tag: supplied
⤦ n: 9

tag: lb
τὸν

tag: w
ἑαυτοῦ

lemma: ἑαυτοῦ
tag: w
ἑαυ

tag: supplied
τ

tag: unclear
οῦ

tag: #text
εὐεργέτην

lemma: εὐεργέτης
tag: w
εὐεργ

tag: #text

tag: unclear
την

tag: supplied

tag: lb
< GAP >

quantity: 1
unit: line

Xml

Критически апарат

Апарат:
2 Съкращението Κ(όιντος) е изписано с по-висока буква.
3 Крайната алфа е с по-малки размери поради недостиг на място.
6 За името Πό(πλιος) е използвано обичайното съкращение - омикрон, вписан в пи; буквата пи е с по-голяма височина от останалите букви в надписа.

Коментар

Vratsa Regional Museum of HistoryКвинт Сициний Клар е засвидетелстван като управител на Тракия през 202 г. (IGBulg 1690) и мандатът му вероятно е бил между 201 и 204 г. сл.Хр. Статуята му би трябвало да е издигната непосредствено след края на мандата му. Неизвестно е през коя година той е заемал консулска длъжност.

Публий Хадрианий Салустий е определен като ἀρχιερεὺς δι’ ὅπλων - специфична за Тракия пожизнена титла, давана на първожреци, които са организирали гладиаторски борби по време на мандата си. Неясно е дали Хадрианий все още заема длъжността на първожрец, когато издига статуята. Възможно е организираните от него игри да са били през 202 г. сл.Хр., когато императорското семейство е посетило Тракия и Филипопол.

Публий Хадрианий Салустий е римски гражданин с три имена. Номенът Хадрианий, свързан с името на император Хадриан, се среща само в провинция Тракия (вж. и IGBulg 1421). Единственото привидно изключение е Хадрианий Салустий, префект на Египет през 279-282 г. сл. Хр., но той е очевидно потомък на първожреца от този надпис.

Библиография


Warning: Undefined array key "bibliography_surname_bg" in /home/beestudi/telamon.uni-sofia.bg/app/view/desktop/epi/view_ins.php on line 606
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.