Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Посвещение на Квинт

Паметник V.5163
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
плочка
Материал
мрамор
Място на намиране
Голямо Пещене
Видян в
Произход
около Голямо Пещене
Размери
вис. 12 см, шир. 13 см, деб. 3 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 1.5 см
Разположение на надписа
Долен ляв ъгъл на оброчна плочка с изображение на Тракийски конник. Надпис върху долната рамка.
Декорация
Запазена е долната част от задните крака на коня.
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
втората половина на II в. сл.Хр. - първата половина на III в. сл.Хр.
Критерии за датиране
lettering
Изображения
Текст

Κύιντος Γερμ[ανοῦ εὐ?χαρι]-
[σ]τήριον ἔθ[ηκεν].

ΚYΙNΤΟΣΓΕΡM[......................]
[..]ΤHΡΙΟNE..[........]
Квинт, син на Герман, посвети благодарствен дар.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Κύιντος Γερμανοῦ

nymRef: Κύιντος Γερμανοῦ
tag: persName
Κύιντος

ref: Quintus
nymRef: Κύιντος
tag: name
Γερμανοῦ

ref: Germanus
nymRef: Γερμανός
tag: name
Γερμ

tag: #text
ανοῦ

tag: supplied
εὐχαρι στήριον

lemma: χαριστήριον
tag: w
εὐ

tag: supplied
χαρι

tag: supplied
⤦ n: 2

break: no
tag: lb
σ

tag: supplied
τήριον

tag: #text
ἔθηκεν

lemma: τίθημι
tag: w

tag: #text
θ

tag: unclear
ηκεν

tag: supplied
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 ηρ, νε.
Апарат:
Текстът на надписа е предаден според изданието на Михаилов с поправки след лично наблюдение от Н. Шаранков.
Лунарна сигма.
1 Цялостно изписаното име Квинт подсказва, че това е единично име, а не преномен на римски гражданин с три имена.
1 За патронима IGBulg дава Γερου-.
1-2 IGBulg дава [χαρισ]τήριον изцяло на р. 2, но в изгубеното начало на втория ред няма достатъчно място за пет букви.
Коментар

Информацията за паметника и изображенията са предоставени с любезното съдействие на Регионален исторически музей Враца, съдържанието на текста е допълнително ревизирано от Николай Шаранков.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

Николов, Богдан. Антични паметници от Врачанско. В: Известия на Археологическия институт T. 30, 1967, стр. 216-235, T.. 221, № 12, .

текуща версия 1 / 2023-07-12