Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Посвещение на Квинт

Паметник V.5163
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
плочка
Материал
мрамор
Място на намиране
Голямо Пещене
Произход
местността Таблювец на югоизток от с. Голямо Пещене
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 12 см, шир. 13 см, деб. 3 см
Размер на буквите
вис. 1.5 см
Разположение на надписа
Долен ляв ъгъл на оброчна плочка с изображение на Тракийски конник. Надпис върху долната рамка.
Декорация
Запазена е долната част от задните крака на коня.
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
втората половина на II в. сл.Хр. - първата половина на III в. сл.Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

Κύιντος Γερμ[ανοῦ εὐ?χαρι]-
[σ]τήριον ἔθ[ηκεν].

ΚYΙNΤΟΣΓΕΡM[......................]
[..]ΤHΡΙΟNE..[........]
Квинт, син на Герман, посвети благодарствен дар.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Κύιντος Γερμανοῦ

nymRef: Κύιντος Γερμανοῦ
tag: persName
Κύιντος

ref: Quintus
nymRef: Κύιντος
tag: name
Γερμανοῦ

ref: Germanus
nymRef: Γερμανός
tag: name
Γερμ

tag: #text
ανοῦ

tag: supplied
εὐχαρι στήριον

lemma: χαριστήριον
tag: w
εὐ

tag: supplied
χαρι

tag: supplied
⤦ n: 2

break: no
tag: lb
σ

tag: supplied
τήριον

tag: #text
ἔθηκεν

lemma: τίθημι
tag: w

tag: #text
θ

tag: unclear
ηκεν

tag: supplied
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 ηρ, νε.
Апарат:
Текстът на надписа е предаден според изданието на Михаилов с поправки след лично наблюдение от Н. Шаранков.
Лунарна сигма.
1 Цялостно изписаното име Квинт подсказва, че това е единично име, а не преномен на римски гражданин с три имена.
1 За патронима IGBulg дава Γερου-.
1-2 IGBulg дава [χαρισ]τήριον изцяло на р. 2, но в изгубеното начало на втория ред няма достатъчно място за пет букви.
Коментар

Информацията за паметника и изображенията са предоставени с любезното съдействие на Регионален исторически музей Враца, съдържанието на текста е допълнително ревизирано от Николай Шаранков.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

Николов, Богдан. Антични паметници от Врачанско. В: Известия на Археологическия институт T. 30, 1967, стр. 216-235, T.. 221, № 12, .

текуща версия 1 / 2023-07-12