Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Филтри ИменаСписък Имена

Резултати на страница : 20 / Страници: 9 / Намерени резултати : 161 / Текуща страница: 4


Име (Гр)
Име (Бг)
Тип име
Пълно име
Свързани
ἩλιόδωροςХелиодорGreekΑὐρήλιος Ἡλιόδωρος Ἰουλίου
Ἡλιόδωρος Ἀλεξάνδρου
IGBulg_1517
IGBulg_1517
(2 file/s)
ἩρακλεόδωροςХераклеодорGreekἩρακλεόδωρος Χρησίμου
Tlmn4_0002
(1 file/s)
ἩρακλιανόςХераклианGreekΑὐρήλιος Ἡρακλιανὸς Σωσάνδρου
Αὐρήλιος Ἡρακλιανὸς Μουκιανοῦ
Ἑρέννιος Ἡρακλιανός
IGBulg_1517
IGBulg_1517
IGBulg_0992
(3 file/s)
ἩραΐςХераидаGreekΑὐρηλία Ἡραΐς
Αὐρήλιος Κενθιαρος Ἡραΐδος
IGBulg_1517
IGBulg_1517
IGBulg_1517
IGBulg_1517
(4 file/s)
ἩρώδηςХеродGreekΑὐρήλιος Ἡρώδης
IGBulg_1517
(1 file/s)
ΘεαγένηςТеагенGreekΑὐρήλιος Θεαγένης Κόσμου
IGBulg_1517
(1 file/s)
ἸουβένηςЮвенисLatinΛούκιος Οὐεττένιος Ἰουβένης
IGBulg_1510
(1 file/s)
ἸουλίαЮлияLatinἸουλία Ἀρτεμιδώρα
IGBulg_1517
(1 file/s)
ἸουλιανόςЮлианLatinΣειμώνιος Ἰουλιανός
Πόπλιος Οὐίρδιος Ἰουλιανός
Tlmn3_0002
Tlmn3_0001
(2 file/s)
ἸούλιοςЮлийLatinΑἴλιος Ἰούλιος
Αὐρήλιος Ἡλιόδωρος Ἰουλίου
IGBulg_5702
IGBulg_1517
(2 file/s)
ΚαινίςКенидаGreekΚαινίς
IGBulg_1022
(1 file/s)
ΚαλανδίωνКаландионGreekΑὐρήλιος Καλανδίων Κανδίδου
Αὐρήλιος Ταταρος Καλανδίωνος
IGBulg_1517
IGBulg_1517
(2 file/s)
ΚαρδενθηςGreekΑὐρήλιος Καρδενθης Μουκιανοῦ
IGBulg_1517
(1 file/s)
ΚατυλλεῖνοςКатулинLatinΚατυλλεῖνος
IGBulg_5164
(1 file/s)
ΚελαίδοςКеледGreekΑὐρήλιος Κελαίδος Ἀπολιναρίου
IGBulg_1517
(1 file/s)
ΚέλσοςЦелзLatinΚέλσος Σωσάνδρου
Αὐρήλιος Κέλσος
IGBulg_1517
IGBulg_1517
(2 file/s)
ΚενθιαροςКентиарThracianΑὐρήλιος Κενθιαρος Πίσωνος
Αὐρήλιος Κενθιαρος Ἡραΐδος
IGBulg_1517
IGBulg_1517
(2 file/s)
ΚλᾶροςКларLatinΚόιντος Σικίννιος Κλᾶρος
IGBulg_5407_new
(1 file/s)
ΚλαυδιανόςКлавдианLatinΑὐρήλιος Κλαυδιανὸς Διονυσίου
Αὐρήλιος Κλαυδιανός
IGBulg_1517
IGBulg_1517
(2 file/s)
ΚλαυδίαКлавдияLatinΚλαυδία Ἀντία Ἀσκληπιοδότη
IGBulg_1537
(1 file/s)