Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Почетен надпис за император Марк Аврелий (?)

Паметник III.904
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
постамент
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив, преизползван в абсидата на църквата Света Петка Старата
Произход
Филипопол
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 14 см, шир. 97 см, деб. 52 см
Размер на буквите
вис. 1.5 - 2 см
Разположение на надписа
Горна част от правоъгълен постамент; надпис на лицевата повърхност; надписното поле е оградено с рамка.
Декорация
Рамката около надписното поле е украсена с лесбоска кима.
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за император - проза
Датиране
161-169, 177-180 или 211 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
титулатура
Изображения
Текст

(vac.) Ἀγαθῇ (vac.) τύχῃ.(vac.)
Ὑπὲρ τῆς τῶν Αὐτοκρατόρων νίκης καὶ αἰωνίου διαμονῆς Μ(άρκου) Αὐ-
[ρηλίου Ἀντωνείνου καί ------]

vacat AΓΑΘH vacat ΤYΧH vacat
YΠEΡΤHΣΤΩNΑYΤΟΚΡΑΤOΡΩNNI....ΣΚΑIΑIΩN.....ΥΔΙΑMΟNHΣMΑY
[.........................................]------

На добър час! За победата и вечното просъществуване на императорите Марк Аврелий Антонин и ...
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
Ἀγαθῇ

lemma: ἀγαθός
tag: w

extent: unknown
unit: character
tag: space
τύχῃ

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space
⤦ n: 2

tag: lb
Ὑπὲρ

lemma: ὑπέρ
tag: w
τῆς

tag: w
τῶν

tag: w
Αὐτοκρατόρων

lemma: αὐτοκράτωρ
tag: w
νίκης

lemma: νίκη
tag: w
νί

tag: #text
κη

tag: unclear
ς

tag: #text
καὶ

tag: w
αἰωνίου

lemma: αἰώνιος
tag: w
αἰων

tag: #text
ίο

tag: unclear
υ

tag: #text
διαμονῆς

lemma: διαμονή
tag: w
Μάρκου Αὐ ρηλίου Ἀντωνείνου

type: emperor
ref: MarcusAurelius
tag: persName
Μάρκου

tag: name
Αὐ ρηλίου

tag: name
Αὐ

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
ρηλίου

tag: supplied
Ἀντωνείνου

tag: supplied
καί

tag: supplied
< GAP >

extent: unknown
unit: line
Критически апарат
Апарат:
Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков.
2 Първата буква в р. 2 Υ (в ὑπέρ) и началната буква на императорското име Μ са с много по-големи размери.
Коментар

Надписът е посветен на двама императори, първият от които носи имената Марк Аврелий; това биха могли да са Марк Аврелий и Луций Вер (съвместно управление в периода 161-169 г. сл. Хр.), Марк Аврелий и Комод (177-180 г. сл. Хр.) или Каракала (официално Марк Аврелий Антонин) и Гета (211 г. сл. Хр.).

Според Г. Михаилов този фрагмент най-вероятно е оцелялата горна част на изгубения надпис IGBulg 902, който се е намирал в същата църква „Св. Петка Старата“ и текстът му е започвал по същия начин. При тази идентификация датата на надписа е 164-165/6 г. сл. Хр.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

текуща версия 1 / 2022-08-08