Посвещение за Аполон Згуламийски от Тиберий Клавдий Салион

<< Предишна
Граничен камък за село Бендипара, издигнат от провинциалните власти
Следваща >>
Почетен надпис за филарха Емилий Битис от Ейтризката селска община

Паметник III.1460

Автор Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник плочка
Материал мрамор
Място на намиране северозападно от с.Труд
Произход Светилище на Аполон Згуламийски
Размери вис. 43 см, шир. 37 см, деб. 4 см
Институция и инвентарен номер Регионален археологически музей - Пловдив
No 3952

 

Размер на буквите вис. 1 - 1.2 см
Разположение на надписа Текстът е в долната част на плочката под релефа.
Декорация Релеф с изображение на тракийския конник.

Надпис

Жанр на надписа частен посветителен надпис - проза
Датиране краят на І в. или първата половина на ІІ в. сл. Хр.
Критерии за датиране форма на буквите

Текст

Издателски текст


Ἀπόλλωνι Ζγουλαμιηνωι ἐπηκόωι Τι(βέριος)
Κλαύδιος Σαλλιων μετὰ τῶν ἰδί-
(vac.) ων δῶρον (vac.).

Дипломатически текст


AΠOΛΛΩNΙΖΓΟΥΛΑMΙΗNΩΙEΠΗΚOΩΙΤΙ
ΚΛΑYΔΙΟΣΣΑΛΛΙΩNMΕΤAΤΩNIΔI
vacat ΩNΔΩΡΟN vacat

Превод

В дар на вслушващия се Аполон Згуламийски (посвети) Тиберий Клавдий Салион заедно с близките си.

Карта

Място на намиране

Google maps

42.239170, 24.712222

Кодирано

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀπόλλωνι

type: divine
ref: Apollo
tag: persName
Ζγουλαμιηνωι

type: divine
ref: Zgoulamenus
tag: persName
ἐπηκόωι

lemma: ἐπήκοος
tag: w
Τιβέριος Κλαύδιος Σαλλιων

nymRef: Τιβέριος Κλαύδιος Σαλλιων
tag: persName
Τιβέριος

ref: Tiberius
nymRef: Τιβέριος
tag: name
⤦ n: 2

tag: lb
Κλαύδιος

ref: Claudius
nymRef: Κλαύδιος
tag: name
Σαλλιων

nymRef: Σαλλιων
ref: Sallion
tag: name
μετὰ

tag: w
τῶν

tag: w
ἰδί ων

lemma: ἴδιος
tag: w
ἰδί

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
ων

tag: #text
δῶρον

lemma: δῶρον
tag: w

extent: unknown
unit: character
tag: space
.

tag: #text

Xml

Критически апарат

Букви в лигатура:
1 ην, πηκ;
2 νμ.
Апарат:
Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков и предаден с поправки.
2Името Κλαύδιος на р. 2 първоначално е било изписано с омега, ΚΛΑΥΔΙΩΣ.
2Σαλλιων: Ботушарова Σαλα ζῶν; IGBulg Σαλαζων.
3Буквите на последния ред са разположени в средата на реда, с големи разстояния помежду им и с празни пространства от двете страни.

Коментар

Посветителят е римски гражданин и носи римски преномен и номен и тракийски когномен. Имената Тиберий Клавдий подсказват, че вероятно семейството на посветителя е получило граждански права при обявяването на Тракия за римска провинция. Когноменът Салион е образуван от тракийски корен (срв. личните имена Σαλας, Σαλλος) с добавяне на гръцкия суфикс -ιων.

Епитетът на Аполон е образуван със суфикс -ηνος от топоним, вероятно *Ζγουλαμια; в други посвещения от това светилище епитетът се среща и като Ζγουλαμηνος, без ι.

Библиография


Warning: Undefined array key "bibliography_surname_bg" in /home/beestudi/telamon.uni-sofia.bg/app/view/desktop/epi/view_ins.php on line 606
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.


Warning: Undefined array key "bibliography_surname_bg" in /home/beestudi/telamon.uni-sofia.bg/app/view/desktop/epi/view_ins.php on line 606
Оброчни релефи на Аполон от Тракия. В: Годишник на Народния археологически музей Пловдив T. 3, 1959, стр. 145-153.