Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Филтри
Списък Длъжностни лица

Резултати на страница : 20 / Страници: 4 / Намерени резултати : 70 / Текуща страница: 3


Име (Гр)
Име (Бг)
Професия
Период
Свързани
Ἡρακλεόδωρος ΧρησίμουХераклеодор, син на Хресимагораном
Tlmn4_0002 (1 file/s)
Ἡρακλείδης ΓρανίουХераклид, син на Гранийпредседател на колегия от десет (или повече) души
IGBulg_0917 (1 file/s)
Ἰουλία ἈρτεμιδώραЮлия Артемидораликнафора
IGBulg_1517 (1 file/s)
Κοΐντος Ἐγνατίος ΠρόκουλοςКвинт Егнаций Клонийуправител на провинция
207 - 208 IGBulg_0917 (1 file/s)
Κοΐντος Σικίνιος ΚλᾶροςКвинт Сициний Кларуправител на провинция
202 - 205 IGBulg_5407_new (1 file/s)
Κόϊντος Ἄτριος ΚλόνιοςКвинт Атрий Клонийуправител на провинция Тракия
210 - 213 IGBulg_1455 (1 file/s)
Λούκιος Κάτιος ΚέλερЛуций Катий Целеруправител на провинция Тракия
238 - 241 IGBulg_1069 IGBulg_1375 Tlmn3_0006 IGBulg_1565 (4 file/s)
Μαιστας ΜηδισταМестас, син на Медистасжрец
IGBulg_1732 (1 file/s)
ΜαρκιανόςМарциантрибун, преторианец, пълководец
267 - 268 IGBulg_5409 (1 file/s)
Μᾶρκος Αὐρήλιος Εὐστόχιος Κέλερ ἈσκληπιάδουМарк Аврелий Евстохий Целер, син на Асклепиадпръв архонт
тракарх
235 - 250 IGBulg_1449 (1 file/s)
Μένανδρος ἉρπάλουМенандър, син на Харпалполитарх
050 - 125 Tlmn4_0003 (1 file/s)
Μουκιανός ΔοληουςМуциан, син на Долесбулевт
IGBulg_1517 (1 file/s)
Μούκιος ΟὐῆροςМуций Верцензитор на провинция Тракия
IGBulg_1455 (1 file/s)
Νεικόστρατος ΠεριγένουНикострат, син на Перигенагораном
Tlmn4_0002 (1 file/s)
Πειερίων ΔιονυσίουПиерион, син на Дионисийполитарх
050 - 125 Tlmn4_0003 (1 file/s)
Περιγένης ΝεικοστράτουПериген, син на Никостратполитарх
050 - 125 Tlmn4_0003 (1 file/s)
Πομπώνιος ΜαγιανόςПомпоний Магиануправител на провинция
242 IGBulg_1384 (1 file/s)
ΠρόκλοςПрокълглавен отговорник за впрегатните животни
III c. AD IGBulg_1519 (1 file/s)
ΠύρροςПирпръв архонт
IGBulg_5409 (1 file/s)
Πύρρος ΠεριγένουПир, син на Перигенполитарх
050 - 125 Tlmn4_0003 (1 file/s)