Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/beestudi/telamon.uni-sofia.bg/app/model/ReadXml.php on line 72
Telamon

Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Почетен надпис за Юлия Домна, издигнат от град Августа Траяна

Паметник III.1558
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
постамент
Материал
неизвестен
Място на намиране
с. Ковач
Произход
Августа Траяна
Видян в
преписан от Ат. Илиев през 1881 г., сега изгубен.
Институция и инвентарен номер

No —
Размери
Размер на буквите
вис. см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за император - проза
Датиране
196 - 217 г. сл. Хр., вероятно след 212 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
reign, onomastics
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι τύχη[ι].
⸢Μη⸣τέρα κάστρων Ἰου(λίαν) Δόμναν
σεβ(αστὴν) ((·)) ἡ π{τ}όλις ἐπὶ συ⸢ν⸣αρχίας Α[ὐρ(ηλίου)]
Δημητρίου Απφου. Εὐτυχῶς.

AΓΑΘHΙΤYΧΗ[Ι]
ΠΤEΡΑΚAΣΤΡΩNIΟΥΔOMNΑN
ΣΕΒ · HΠΤOΛΙΣEΠIΣΥΛΙΑΡΧIΑΣΑ[................]
ΔΗMΗΤΡIΟΥΑΠΦΟΥΕYΤΥΧΩΣ
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχη[ι]

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
ΜηΠτέρα

lemma: μήτηρ
tag: w
Μη

tag: corr
Π

tag: sic
τέρα

tag: #text
κάστρων

lemma: κάστρα
tag: w
Ἰουλίαν Δόμναν

type: emperor
ref: Domna
tag: persName
Ἰουλίαν

tag: name
Δόμναν

tag: name
⤦ n: 3

tag: lb
σεβαστὴν

lemma: σεβαστός
tag: w

type: dot
tag: g

tag: w
πτόλις

lemma: πόλις
tag: w
π

tag: #text
τ

tag: surplus
όλις

tag: #text
ἐπὶ

lemma: ἐπί
tag: w
συνλιαρχίας

lemma: συναρχία
tag: w
συ

tag: #text
ν

tag: corr
λι

tag: sic
αρχίας

tag: #text
Αὐρηλίου Δημητρίου Απφου

type: official
ref: AT013
nymRef: Αὐρήλιος Δημήτριος Απφου
tag: persName
Αὐρηλίου

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
⤦ n: 4

tag: lb
Δημητρίου

ref: Demetrius
nymRef: Δημήτριος
type: cognomen
tag: name
Απφου

ref: Apphus
nymRef: Απφος
type: cognomen
tag: name
.

tag: #text
Εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 ων, ου, μν;
4 μη, ου, ου.
Апарат:
Текстът на надписа е предаден според изданието на Михаилов с поправки след сравнение с публикувания препис.
1 Ἀγαθῇ τύχῃ IGBulg, но факсимилето показва приписана йота в ἀγαθῆι, означена с по-висока буква, както е и в други надписи от Августа Траяна като IGBulg 1557.
Коментар

Неясно е дали статуята на Юлия Домна е била издигната по време на управлението на съпруга ѝ Септимий Север или това на сина ѝ Каракала. Според Михаилов е възможно това да е станало при някое от императорските посещения в Тракия (през 202 и 214 г.). Името на първия архонт Аврелий по-скоро насочва към дата след едикта на Каракала от 212 г. сл.Хр.

Първият архонт Аврелий Деметрий, син на Апф, е засвидетелстван в още два надписа върху постаменти за статуи от Августа Траяна: IGBulg 1556, за Септимий Север или Каракала, и IGBulg 1557, за Каракала.

Патронимът на първия архонт Апф е характерен за Мала Азия.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.2, 1964.

текуща версия 1 / 2022-09-15