Посвещение за Асклепий от Публий Вирдий Бас

Паметник III.1144 + III.1170 (V.5483)
Автор
Николай Шаранков, Георги Михаилов
Вид паметник
плочка
Материал
мрамор
Място на намиране
местността Хайдушко кладенче до някогашното с. Баткун
Произход
светилище на Асклепий до с. Баткун
Размери
вис. 19 см, шир. 33 см, деб. 5 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 3.5 см
Разположение на надписа
Два свързващи се фрагмента от долна част на оброчна плочка с релеф. Надпис върху долната рамка.
Декорация
От релефа са запазени (отляво надясно) долната част от изображение на женска фигура, облечена в пеплос (Хигия), основата на кръгъл олтар, около който е увита змия, стъпалата на мъжка фигура (Асклепий) и стъпала на малка фигура (Телесфор). По релефа и надписа има следи от червена боя. Опашката на змията е продължавала (само нарисувана) и върху долната рамка, поради което в надписа има празно място след ΒΑΣΣ и ΘΡΑΚΑΡΧ.
Надпис
Жанр на надписа
частно посвещение - проза
Датиране
215 - 235 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
прозопография
Изображения
Текст
above

0[------?]
below

Πό(πλιος) ((·)) Οὐίρδιος Βάσσ(vac.1)ος ἀπὸ στρατείαν
καὶ θρᾳκάρχ(vac.1)ης εὐχήν.
above

0------
below

ΠO · ΟYIΡΔΙΟΣΒAΣΣ vacat ΟΣAΠOΣΤΡΑΤΕIΑN
ΚΑIΘ.AΚAΡΧ vacat ΗΣΕYΧHN
Текст
[- - -?] Публий Вирдий Бас, служил във войската и тракарх, (посвети този) оброчен дар.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 0

tag: lb
< GAP >

extent: unknown
unit: line
⤦ n: 1

tag: lb
Πόπλιος Οὐίρδιος Βάσσος

nymRef: Πόπλιος Οὐίρδιος Βάσσος
ref: Bassus
type: official
tag: persName
Πόπλιος

ref: Publius
nymRef: Πόπλιος
tag: name

type: dot
tag: g
Οὐίρδιος

ref: Virdius
nymRef: Οὐίρδιος
tag: name
Βάσσος

ref: Bassus
nymRef: Βάσσος
tag: name
Βάσσ

tag: #text

quantity: 1
unit: character
tag: space
ος

tag: #text
ἀπὸ

tag: w
στρατείαν

lemma: στρατεία
tag: w
⤦ n: 2

tag: lb
καὶ

tag: w
θρᾳκάρχης

lemma: θρᾳκάρχης
tag: w
θ

tag: #text
ρ

tag: unclear
ᾳκάρχ

tag: #text

quantity: 1
unit: character
tag: space
ης

tag: #text
εὐχήν

lemma: εὐχή
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 πο;
3 ης, ην.
Апарат:
Първоначално двата фрагмента са били публикувани като отделни надписи.
Надписът вероятно е започвал върху горната рамка над релефа с имената на божествата в дателен падеж.
1-2Празните места на р. 1 и р. 2 се дължат на нарисувания върху долната рамка край на опашката на змията.
Коментар

Публий Вирдий Бас принадлежал към конническия род на Вирдиите (срв. IGBulg 1174). Той е споменат в посвещение към Зевс и Хера от Татарево (IGBulg 1454) с титлата νεωκόρος (отговарящ за храма на императорския култ). Изразът ἀπὸ στρατείαν с характерния за късния гръцки винителен вместо родителен падеж (ἀπὸ στρατείας) отговаря на латинската формула a militia и отразява кариерата на Вирдий Бас във войската. Той вероятно е един от синовете на организатора на игри Публий Вирдий Юлиан, споменат като „баща на двама военни трибуни и самият той с военна кариера“ (πατέρα δύο χειλιάρχων καὶ αὐτὸν ἀπὸ στρατείας) в почетен надпис от Филипопол (AE 2005, 1382).

Светилището на Асклепий до Баткун е създадено в началото на II сл.Хр., при управлението на император Траян, и се превръща в най-значимото светилище в римска Тракия. Оттам е известно посвещение и на още един представител на същия род, Марк Вирдий Тавър (IGBulg 1174).

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

Шаранков, Николай. Statue-bases with Honorific Inscriptions from Philippopolis. В: Archaeologia Bulgarica T. 9/2, 2005, стр. 55-71.