Списък Думи

Резултати на страница : 20 / Страници: 16 / Намерени резултати : 315 / Текуща страница: 4


Дума
форми
Език
Свързани документи
δάκρυδάκρυσι
grc IGBulg_1022 (1 file/s)
δέδ’
δὲ
δέ
grc IGBulg_1022 SIBulg_207 IGBulg_0992 IGBulg_1007 (4 file/s)
δεκανεύωδεκανευόντων
δεκανεύσας
grc IGBulg_0917 IGBulg_1401bis (2 file/s)
δεσπότηςδεσπότου
δεσπότην
δεσπόστην
grc IGBulg_5409 IGBulg_1515 IGBulg_1510 IGBulg_1565 AE1248 AE1247 (6 file/s)
δέωδεθέντα
grc IGBulg_0920 (1 file/s)
δῆμοςδήμου
δῆμος
grc IGBulg_1556 IGBulg_1557 IGBulg_1565 (3 file/s)
δηνάριονδηνάρια
*δηνάρια
grc IGBulg_0992 IGBulg_1007 (2 file/s)
διάδι’
διὰ
grc IGBulg_5407_new SIBulg_207 IGBulg_1455 (3 file/s)
διαμονήδιαμονῆς
grc AE1251 IGBulg_0904 IGBulg_0902 (3 file/s)
διάσημοςδιασημότατον
grc IGBulg_5409 (1 file/s)
δίδωμιἔδωκε
δώσι
δώσει
grc SIBulg_207 IGBulg_0992 IGBulg_1007 (3 file/s)
δικαίωςδικαίως
grc IGBulg_1474 (1 file/s)
διοικέωδιοι κήσαντα
grc IGBulg_5397 (1 file/s)
δοκέωἜδοξε
grc IGBulg_5397 (1 file/s)
δόμοςδόμον
grc SIBulg_207 (1 file/s)
δόξαδόξαν
grc SIBulg_207 (1 file/s)
δοῦλοςδούλοις
grc SIBulg_207 (1 file/s)
δούξδοῦκα
grc IGBulg_5409 (1 file/s)
δῶρονδῶρον
δῶρ’
grc IGBulg_0953 IGBulg_1460 SIBulg_207 IGBulg_0920 IGBulg_0918 (5 file/s)
δύοδύο
grc AE1382 (1 file/s)