Списък Думи

Резултати на страница : 20 / Страници: 13 / Намерени резултати : 249 / Текуща страница: 2


Дума
форми
Език
Свързани документи
ΑρμενιάκοςἈρμενιακῶν
grc IGBulg_0902 (1 file/s)
ἀρτιδαήςἀρτιδαὴς
grc IGBulg_1022 (1 file/s)
ἀρχιβουκόλοςἀρχιβουκόλος
grc IGBulg_1517 (1 file/s)
ἀρχιγάλλαροςἀρχιγάλλαρος
grc IGBulg_1517 (1 file/s)
ἀρχιερεύςἀρχιερεὺς
grc IGBulg_5407_new IGBulg_0880 (2 file/s)
ἀρχιερωσύνηἀρχιερωσύνης
grc IGBulg_5409 (1 file/s)
ἀρχιμύστηςἀρχιμύστης
grc IGBulg_1517 (1 file/s)
ἄρχωνἄρχων
grc IGBulg_1449 (1 file/s)
ἀτρεκήςἀτρεκέα
grc IGBulg_0920 (1 file/s)
αὐγοῦσταΑὐγοῦσταν
grc III_1384_new (1 file/s)
ΑὐτοκράτωρΑὐτοκράτορι
Αὐτοκράτορα
Αὐτοκράτορος
Αὐτο κράτορος
Αὐτοκράτορι
Aὐτοκράτορα
αὐτοκρατόρων
Αὐτοκρά τορος
grc IGBulg_1069 III_1384_new IGBulg_0727 IGBulg_1515 AE1254 IGBulg_1375 IGBulg_0880 IGBulg_1510 IGBulg_1517 IGBulg_0902 AE1248 AE1247 (12 file/s)
αὐτόςαὐτοῦ
grc III_1384_new III_1556_new IGBulg_1517 (3 file/s)
βαρυδαίμωνβαρυδαίμων
grc IGBulg_1022 (1 file/s)
βενεφικιάριοςβενεφικιάριος
grc IGBulg_1517 (1 file/s)
βίοτοςβιότοιο
grc IGBulg_1022 (1 file/s)
βουλευτήςβουλευτής
grc IGBulg_1517 (1 file/s)
βουλήβουλῆς
grc IGBulg_1557 III_1556_new (2 file/s)
βροτόςβροτοῖσιν
grc IGBulg_1022 (1 file/s)
βωμόςβωμὸν
grc IGBulg_1537 IGBulg_1776 IGBulg_1421 (3 file/s)
βάκχηβάκχη
grc IGBulg_1517 (1 file/s)