Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Филтри Думи

Списък Думи

Резултати на страница : 20 / Страници: 21 / Намерени резултати : 419 / Текуща страница: 2


Дума
форми
Свързани документи
ἄνἂν
IGBulg_0992 (1 file/s)
ἀναλαμβάνωἀνειληφὼς
IGBulg_0013 (1 file/s)
ἀνάστασιςἀναστάσεως
ἀνάστασιν
IGBulg_1556 IGBulg_1557 IGBulg_0013 (3 file/s)
ἀναστρέφωἀνεστράφη
IGBulg_0013 (1 file/s)
ἀνατίθημιἀνέθηκα
ἀνέθε
ἀνέθηκαν
ἀνέθηκεν
ἀνέθηκα
IGBulg_0920 IGBulg_5164 IGBulg_0902 IGBulg_0918 IGBulg_1401bis (5 file/s)
ἀνδριάςἀνδριάντος
IGBulg_0013 (1 file/s)
ἀνεξοδίαστοςἀνεξοδίαστον
ἀνεξοδίαστόν
IGBulg_0992 IGBulg_1007 (2 file/s)
ἀνήρἄνδρας
IGBulg_0013 (1 file/s)
ἀνίκητοςἀνεικήτου
Tlmn3_0005 IGBulg_5409 (2 file/s)
ἀνίστημιἀνέστησεν
ἀνέστησαν
ἀνέστησεν
IGBulg_1069 IGBulg_5409 IGBulg_1927 IGBulg_5180 IGBulg_1375 Tlmn3_0006 IGBulg_1421 IGBulg_1517 (8 file/s)
ἀντάξιοςἀντάξιον
SIBulg_207 (1 file/s)
ἀντιστράτηγοςἀντιστρατήγου
ἀντιστρατήγου
IGBulg_1069 IGBulg_1384 IGBulg_1375 Tlmn3_0006 IGBulg_1455 IGBulg_0917 (6 file/s)
ἀόκνωςἀόκνως
IGBulg_0013 (1 file/s)
ἀπαίρωἀπήρατο
IGBulg_0013 (1 file/s)
ἅπαςἅπασιν
IGBulg_0013 (1 file/s)
ἄπιοςἀπίης
IGBulg_0920 (1 file/s)
ἀπόἀπὸ
ἀφ’
IGBulg_5409 IGBulg_1022 IGBulg_0013 IGBulg_1144_1170 Tlmn3_0001 (5 file/s)
ἀπολύωἀπέλυσεν
IGBulg_0013 (1 file/s)
ἀποστέλλωἀποσταλεὶς
IGBulg_0013 (1 file/s)
ἀπόφασιςἀπόφασιν
IGBulg_1455 (1 file/s)