Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg


Списък Думи

Резултати на страница : 20 / Страници: 16 / Намерени резултати : 316 / Текуща страница: 2


Дума
форми
Език
Свързани документи
ἀνίστημιἀνέστησεν
ἀνέστησαν
ἀνέστησεν
grc IGBulg_1069 IGBulg_5409 IGBulg_1927 IGBulg_5180 IGBulg_1375 Tlmn3_0006 IGBulg_1421 IGBulg_1517 (8 file/s)
ἀντάξιοςἀντάξιον
grc SIBulg_207 (1 file/s)
ἀντιστράτηγοςἀντιστρατήγου
ἀντιστρατήγου
grc IGBulg_1069 IGBulg_1384 IGBulg_1375 Tlmn3_0006 IGBulg_1455 IGBulg_0917 (6 file/s)
ἄπιοςἀπίης
grc IGBulg_0920 (1 file/s)
ἀπόἀπὸ
grc AE1382 IGBulg_5409 IGBulg_1022 IGBulg_1144_1170 (4 file/s)
ἀπόφασιςἀπόφασιν
grc IGBulg_1455 (1 file/s)
ἄριστοςἄριστον
grc IGBulg_0920 (1 file/s)
ἈρμενιακόςἈρμενιακῶν
grc IGBulg_0902 (1 file/s)
ἀρτιδαήςἀρτιδαὴς
grc IGBulg_1022 (1 file/s)
ἀρχήἀρχῆς
grc IGBulg_1565 (1 file/s)
ἀρχιβουκόλοςἀρχιβουκόλος
grc IGBulg_1517 (1 file/s)
ἀρχιγάλλαροςἀρχιγάλλαρος
grc IGBulg_1517 (1 file/s)
ἀρχιερεύςἀρχιερεὺς
grc IGBulg_5407_new IGBulg_0880 (2 file/s)
ἀρχιερωσύνηἀρχιερωσύνης
grc IGBulg_5409 (1 file/s)
ἀρχιμύστηςἀρχιμύστης
grc IGBulg_1517 (1 file/s)
ἄρχωνἄρχων
grc IGBulg_1449 (1 file/s)
ἀτρεκήςἀτρεκέα
grc IGBulg_0920 (1 file/s)
αὐγοῦσταΑὐγοῦσταν
grc IGBulg_1384 (1 file/s)
αὐτοκράτωρΑὐτοκρατόρων
Αὐτοκράτορα
grc IGBulg_0904 IGBulg_1565 (2 file/s)
ΑὐτοκράτωρΑὐτοκρατόρων
Αὐτοκράτορι
Αὐτοκράτορα
Αὐτοκράτορος
Αὐτο κράτορος
Αὐτοκράτορι
Aὐτοκράτορα
Αὐτοκρά τορος
grc AE1251 IGBulg_1069 IGBulg_1384 IGBulg_0727 IGBulg_1515 AE1254 IGBulg_1375 IGBulg_0880 Tlmn3_0006 IGBulg_1510 IGBulg_1517 IGBulg_0902 AE1248 AE1247 (14 file/s)