Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Филтри Думи

Списък Думи

Резултати на страница : 20 / Страници: 23 / Намерени резултати : 443 / Текуща страница: 3


Дума
форми
Свързани документи
ἌριστοςἈρίστου
ἄριστον
Tlmn4_0004 IGBulg_0920 (2 file/s)
ἈρμενιακόςἈρμενιακῶν
IGBulg_0902 (1 file/s)
ἀρτιδαήςἀρτιδαὴς
IGBulg_1022 (1 file/s)
ἀρχήἀρχῆς
IGBulg_1565 (1 file/s)
ἀρχιβουκόλοςἀρχιβουκόλος
IGBulg_1517 (1 file/s)
ἀρχιγάλλαροςἀρχιγάλλαρος
IGBulg_1517 (1 file/s)
ἀρχιερεύςἀρχιερεὺς
ἀρχιερῆ
IGBulg_5407_new Tlmn4_0004 IGBulg_0880 (3 file/s)
ἀρχιερωσύνηἀρχιερωσύνης
IGBulg_5409 (1 file/s)
ἀρχιμύστηςἀρχιμύστης
IGBulg_1517 (1 file/s)
ἄρχωνἄρχων
IGBulg_1449 (1 file/s)
ἀτρεκήςἀτρεκέα
IGBulg_0920 (1 file/s)
αὐγοῦσταΑὐγοῦσταν
IGBulg_1384 (1 file/s)
αὐτοκράτωραὐτοκράτορα
Αὐτοκράτορος
Αὐτοκρατόρων
IGBulg_0013 Tlmn4_0004 IGBulg_0904 IGBulg_1565 (4 file/s)
ΑὐτοκράτωρΑὐτοκρά τορος
Αὐτοκράτορι
Αὐτο κράτορος
Αὐτοκράτορα
Αὐτοκράτορος
Αὐτοκράτορι
Aὐτοκράτορα
Αὐτοκρατόρων
Tlmn3_0002 IGBulg_1069 Tlmn3_0005 IGBulg_1384 IGBulg_0727 IGBulg_1515 Tlmn3_0003 IGBulg_1375 IGBulg_0880 Tlmn3_0006 IGBulg_1510 IGBulg_1517 Tlmn3_0004 IGBulg_0902 (14 file/s)
αὐτόςαὐτῶν
αὐτοῦ
αὐτῷ
IGBulg_1537 IGBulg_1384 IGBulg_1556 IGBulg_1557 IGBulg_0013 IGBulg_1515 IGBulg_1517 IGBulg_1007 (8 file/s)
ἀφειδῶςἀφειδῶς
IGBulg_0013 (1 file/s)
ἀφθόνωςἀφθόνως
IGBulg_0013 (1 file/s)
βαρυδαίμωνβαρυδαίμων
IGBulg_1022 (1 file/s)
βασιλεύςβασιλεῖ
IGBulg_0013 (1 file/s)
βασιλικόςβα σιλικοῖς
IGBulg_5778 Tlmn4_0001 (2 file/s)