Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Филтри библиографии


Списък библиографии

Резултати на страница : 20 / Страници: 2 / Намерени резултати : 38 / Текуща страница: 2


Фамилия
Име
Заглавие
Том
Година
Град
Държава
Свързани
Добруски
Вацлав
Няколко древни надписи намерени в България
Периодическо списание
5/23-241888СофияБългария IGBulg_0880 (1 file/s)
Шаранков
Николай
Notes on Greek Inscriptions from Bulgaria
Studia Classica Serdicensia
V2016СофияБългария IGBulg_1537 IGBulg_0727 IGBulg_1449 IGBulg_5778 (4 file/s)
Шаранков
Николай
Statue-bases with Honorific Inscriptions from Philippopolis
Archaeologia Bulgarica
9/22005SofiaBulgaria IGBulg_1144_1170 Tlmn3_0001 (2 file/s)
Шаранков
Николай
Five Official Inscriptions from Heraclea Sintica Including a Record of the Complete cursus honorum of D. Terentius Gentianus
Archaeologia Bulgarica
XXV/32021SofiaBulgaria Tlmn4_0002 (1 file/s)
Шаранков
Николай
Virdii, Munatii, Antii. Знатните римски родове във Филипопол и провинция Тракия
Societas Classica
2006СофияБългария IGBulg_1174 (1 file/s)
Шаранков
Николай
Пет филипополски надписа в чест на император Максимин Тракиец и сина му цезар Максим (235-238)
Известия на Археологическия институт
392006СофияБългария Tlmn3_0002 Tlmn3_0005 Tlmn3_0003 Tlmn3_0004 (4 file/s)
Шаранков
Николай
Надписи от Августа Траяна
Археологически открития и разкопки през 2015
LV2016СофияБългария IGBulg_5409 (1 file/s)
Шаранков
Николай
Бележки и допълнения към няколко надписа от Филипопол
Годишник на Археологически музей Пловдив
IX/22004ПловдивБългария IGBulg_5397 (1 file/s)
Slavova
Mirena
Mystery clubs in Bulgarian lands in Antiquity - Greek epigraphical evidence
Opuscula Atheniensia
272002AthensGreece IGBulg_1517 (1 file/s)
Велков
Иван
Антични паметници из България
Годишник на Народния музей за 1922-1925 г.
1926СофияБългария IGBulg_0727 (1 file/s)
Велков
Велизар
Надписи от Кабиле
Кабиле
21991СофияБългария IGBulg_1776 (1 file/s)
Геров
Борис
Един нов документ за готските нашествия при Галиен и за историята на Пловдив
Годишник на музеите в Пловдив
41965ПловдивБългария IGBulg_5409 (1 file/s)
Gerov
Boris
La carriera militare di Marciano, generale di Gallieno
Athenaeum
43/3-41965PaviaItaly IGBulg_5409 (1 file/s)
Иванов
Теофил
Новооткрит старохристиянски некропол при с. Горна Бешовица, Врачанско
Археология
IV/21962СофияБългария IGBulg_5180 (1 file/s)
Николов
Богдан
Антични паметници от Врачанско
Известия на Археологическия институт
301967СофияБългария IGBulg_5170 IGBulg_5163 IGBulg_0491 IGBulg_5164 (4 file/s)
Димитров
Димитър П.
Към историята на Августа-Траяна
Известия на Българското историческо дружество
11-121931СофияБългария IGBulg_0727 (1 file/s)
Дремсизова-Нелчинова
Цветана
Находки от крепостта край Мездра
Studia in memoriam G. Mihailov (Thracia antiqua)
101999СофияБългария Tlmn2_0001 (1 file/s)
Ботушарова
Лилия
Оброчни релефи на Аполон от Тракия
Годишник на Народния археологически музей Пловдив
31959ПловдивБългария IGBulg_1460 (1 file/s)