Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Филтри Думи

Списък Думи

Резултати на страница : 20 / Страници: 23 / Намерени резултати : 443 / Текуща страница: 1


Дума
форми
Свързани документи
ἀγαθόςἈγαθῆι
Ἀγαθῇ
ἀγαθοὺς
Tlmn3_0002 IGBulg_1537 IGBulg_1069 Tlmn3_0005 IGBulg_1384 IGBulg_0727 IGBulg_5397 IGBulg_1556 IGBulg_5409 IGBulg_1928 IGBulg_1557 IGBulg_5407_new IGBulg_1449 IGBulg_0013 IGBulg_5778 IGBulg_1515 IGBulg_0904 Tlmn4_0001 IGBulg_1927 Tlmn3_0003 IGBulg_1519 IGBulg_0473 IGBulg_1474 IGBulg_1375 Tlmn3_0006 IGBulg_1510 IGBulg_1565 IGBulg_1558 IGBulg_1517 Tlmn3_0004 IGBulg_0902 IGBulg_1174 IGBulg_1401bis (33 file/s)
ἄγαλμαἄγαλμα
IGBulg_1421 (1 file/s)
ἀγάπηἀγάπην
SIBulg_207 (1 file/s)
ἁγνῶςἁγνῶς
IGBulg_1474 (1 file/s)
ἀγοράἀγορᾶς
IGBulg_0013 (1 file/s)
ἀγορανομέωἀγορανομοῦντες
Tlmn4_0002 (1 file/s)
ἀγορανόμιονἀγορανόμιον
Tlmn4_0002 (1 file/s)
ἀγρόςἀγροῦ
IGBulg_1455 (1 file/s)
ἀγωνοθετέωἀγοωνοθετοῦντος
Tlmn4_0003 (1 file/s)
ἀδελφόςἀδελφῷ
ἀδελφὸς
IGBulg_5180 SIBulg_207 (2 file/s)
ἀετόςαἰετὸν
IGBulg_0920 (1 file/s)
ἀίδιοςἀϊδίοις
SIBulg_207 (1 file/s)
αἶσααἶσαν
IGBulg_1022 (1 file/s)
αἰώνιοςαἰωνίου
IGBulg_0904 Tlmn3_0004 IGBulg_0902 (3 file/s)
ἀλλάἀλλὰ
IGBulg_0013 (1 file/s)
ἄλλοςἄλλο
IGBulg_1007 (1 file/s)
ἅμαἅμα
IGBulg_0013 IGBulg_5180 SIBulg_207 (3 file/s)
ἀμέριμνοςἀμέριμνον
SIBulg_207 (1 file/s)
ἀμύμωνἀμύμων
IGBulg_0920 (1 file/s)
ἀμέμπτωςἀμέμπτως
IGBulg_1401bis (1 file/s)